Mötesplats social hållbarhet

Hållbar utveckling

Mötesplats social hållbarhet är ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och till att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. 

Mötesplatsen drivs av SKL och Folkhälsomyndigheten i samverkan.

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet

Aktuellt

Nästa nationella konferens

Nästa nationella konferens kommer att hållas den 12 -13 maj 2020 i Örebro. Anteckna datumet redan nu och håll utkik här för mer info.

Programförklaring

Mötesplatsens referensgrupp och deltagare i mötesplatsens konferens och seminarier har tillsammans skapat en programförklaring för mötesplats social hållbarhet. 

Läs programförklaringen

Att leda och styra i samverkan - för ett socialt hållbart Sverige 2030

Konferensen ” Att leda och styra i samverkan – för ett socialt hållbart Sverige 2030” samlade över 400 deltagare i Uppsala. Det var främst strateger, utredare, verksamhetsutvecklare och förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner bland besökarna. Stort tack till alla er som kom och gjorde en viktig konferens möjlig. Under två dagar fick vi ta del av exempel på verksamheter och insatser som bidrar till social hållbarhet och minskning av hälsoklyftorna i linje med de globala målen i Agenda 2030. 

Konferensdokumentation

Dokumentation

Här hittar du presentationer och filmer från mötesplatsens konferenser och seminarier.

Dokumentation