Mötesplats social hållbarhet

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet

Hållbar utveckling

Mötesplats social hållbarhet är ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och till att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. 

Mötesplatsen drivs av SKR och Folkhälsomyndigheten i samverkan.

SKR och Folkhälsomyndighetens logotyper

Ida Texell, kommundirektör, Upplands-Bro kommun. Ida är stolt över att vara del av en utveckling där människor har möjlighet att forma sina liv. Ida beskriver en utmaning som hon möter är att samhället växer hastigt samtidigt som strukturer som är hållbara ska byggas för människor, inte minst barn och ungas uppväxtvillkor.

Omställning i samverkan med hälsa som strategi

SAVE THE DATE

Välkommen till en digital konferens den 27 maj, kl 13-16.30!

Covid-19-pandemin har drabbat oss på ett genomgripande sätt. Samtidigt har den fört oss samman, utmanat våra invanda mönster och tvingat oss att agera snabbt för att dämpa negativa hälsokonsekvenser på både kort och lång sikt. Konferensen vänder sig till dig som är beslutsfattare eller har andra strategiska funktioner i ett arbete för en god och jämlik hälsa. Allt fler har blivit medvetna om behovet av förebyggande och främjande arbete.

Hur blir våra gemensamma erfarenheter en drivkraft som skyndar på omställningen mot ett hållbart och motståndskraftigt samhälle?

Hur tar vi tillsammans stegen från strategi till praktisk handling för en god och jämlik hälsa?

Boka in dagen i din kalender redan nu. Program och anmälan kommer inom kort.

State of health in the EU – dokumentation från webbinarium

Den 23 januari hölls ett webbinarium där rapporten State of Health in the EU presenterades. Bakom rapporten står EU-kommissionen, OECD,  European Observatory on Health Systems and Policies.

  • Vad innebär rapportens resultat  för den svenska hälsoutvecklingen och för hälso- och sjukvårdsystemet i Sverige?
  • Hur ska de utmaningar och möjligheter som lyfts i rapporten hanteras?
  • Finns det särskilda frågor som vi behöver kraftsamla kring?

Se det inspelade webbinariet fram till den 7 februari!

Se det filmade seminariet och övrig dokumentation

Dokumentation

Här hittar du presentationer och filmer från mötesplatsens konferenser och seminarier.

Dokumentation