Mötesplats social hållbarhet

Välkommen till Mötesplats social hållbarhet

Hållbar utveckling

Mötesplats social hållbarhet är ett forum för att utveckla välfärden på ett socialt hållbart sätt. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte bidrar mötesplatsen till minskade hälsoskillnader och till att tillgodose människors grundläggande behov och rättigheter. 

Mötesplatsen drivs av SKR och Folkhälsomyndigheten i samverkan.

Människan, mötet och platsen Inställd konferens

Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Regioner har beslutat att ställa in den nationella konferensen Människan, mötet och platsen - socialt hållbara och hälsofrämjande samhällen den 12-13 maj i Örebro.

Detta med anledning av att regeringen har beslutat att stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer. Syftet är att förhindra tillfällen som kan riskera att öka smittspridning av covid-19, då ett stort antal människor kommer från olika delar av landet, och kanske också från omvärlden, och samlas på en och samma plats.

Vi ser över möjligheterna att sända delar av konferensen digitalt under året och även att skjuta fram evenemanget. Vi återkommer med mer information.

Läs mer

State of health in the EU – dokumentation från webbinarium

Den 23 januari hölls ett webbinarium där rapporten State of Health in the EU presenterades. Bakom rapporten står EU-kommissionen, OECD,  European Observatory on Health Systems and Policies.

  • Vad innebär rapportens resultat  för den svenska hälsoutvecklingen och för hälso- och sjukvårdsystemet i Sverige?
  • Hur ska de utmaningar och möjligheter som lyfts i rapporten hanteras?
  • Finns det särskilda frågor som vi behöver kraftsamla kring?

Se det inspelade webbinariet fram till den 7 februari!

Se det filmade seminariet och övrig dokumentation

Att leda och styra i samverkan – för ett socialt hållbart Sverige 2030, dokumentation

Konferensen ” Att leda och styra i samverkan – för ett socialt hållbart Sverige 2030” samlade över 400 deltagare i Uppsala. Det var främst strateger, utredare, verksamhetsutvecklare och förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner bland besökarna. Stort tack till alla er som kom och gjorde en viktig konferens möjlig. Under två dagar fick vi ta del av exempel på verksamheter och insatser som bidrar till social hållbarhet och minskning av hälsoklyftorna i linje med de globala målen i Agenda 2030. 

Konferensdokumentation

Dokumentation

Här hittar du presentationer och filmer från mötesplatsens konferenser och seminarier.

Dokumentation