Uppdaterad 5 april 2022

Vägledning och stöd

Här publicerar vi stöd för intressenter som bidrar eller vill bidra med testning och diagnostik av covid-19.

Publikationer

Läs mer

Stöd för rutin för egenprovtagning

Folkhälsomyndigheten har utvärderat egenprovtagning för covid-19 som ett alternativ till de ordinarie provtagningspinnarna. Syftet är att reducera förbrukningen av provtagningspinnar för provtagning av de övre luftvägarna (nasofarynx och svalg), samt att reducera behovet av personlig skyddsutrustning hos vårdpersonal vid provtagning.
Stöd inför etablering av rutiner för egenprovtagning för covid-19