Uppdaterad 14 mars 2022

Test för covid-19

Det finns olika tester för covid-19-infektion och olika saker att tänka på vid användning och införande av dessa i verksamheter. Folkhälsomyndigheten har tagit fram vägledningar och stöd för aktörer.

PCR-tester och antigentester kan användas för att undersöka om en person har en pågående covid-19-infektion. Testerna kan ha både fördelar och nackdelar beroende på i vilket sammanhang de används. Ett antikroppstest visar om personen som testas har antikroppar mot SARS-CoV-2, antingen efter genomgången infektion eller efter vaccination.

Mer om de vägledningar och stöd som publicerats

Information till allmänheten och vad som gäller angående testning för covid-19

PCR-test för påvisning av pågående infektion

PCR-tester tas av hälso- och sjukvårdpersonal eller av personen som testar sig genom så kallad egenprovtagning. PCR-testet visar om det finns arvsmassa från viruset som orsakar infektionen.

Mer om PCR-test för pågående infektion

Antigentest för påvisning av pågående infektion

Ett antigentest visar om det finns proteindelar av viruset i provet. Provtagning och testanalys utförs av hälso- och sjukvårdspersonal. Det finns även så kallade självtester där personen som testar sig tar provet och läser av svaret själv.

Mer om antigentester för påvisning av covid-19

Antikroppstest för påvisning av antikroppar

Här finns information om vad man bör tänka på gällande antikroppstester och när det kan vara aktuellt med användning av antikroppstest.

Mer om tester för påvisning av antikroppar