Utökad testning för covid-19 Uppdrag om att säkerställa flöden för storskalig testning

Utökad testkapacitet

Folkhälso­myndigheten har regeringens uppdrag att säkerställa flöden för storskalig testning för covid-19 i hela landet. 

Det ska ske i samverkan och dialog med regionerna, länsstyrelserna, andra myndigheter och privata aktörer som behövs för uppdraget.

Laboratorium

Test för covid-19

Det finns olika tester för covid-19-infektion. PCR-tester och antigen-tester kan användas för att undersöka om en individ har en pågående infektion med covid-19. Antikroppstest mäter antikroppar för att påvisa genomgången infektion.

Läs mer om testning av covid-19