I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus i Kina som orsakar sjukdomen covid-19. Viruset har fått namnet SARS-CoV-2. I slutet av 2020 blev det första vaccinet mot covid-19 godkänt.

Vaccination mot covid-19

Vaccination mot covid-19

Vacciner mot covid-19

Coronavaccin, vaccin mot coronaviruset (covid‍-‍19) (lakemedelsverket.se)