Årsrapport om barnvaccinationsprogrammet 2021

Folkhälsomyndighetens och Läkemedelsverkets gemensamma årsrapport 2021 är publicerad. Rapporten beskriver resultat av uppföljning av barnvaccinationsprogrammet gällande vaccinationstäckning, sjukdomsförekomst och rapporterade misstänkta biverkningar för vacciner inom programmet.

Barnvaccinationsprogrammet i Sverige 2021

WHO:s webbsidor om vaccinationsprogram i världen har ändrats

WHO har gjort om sina webbsidor om vaccinationsprogram i världen och länkar till tidigare webbsidor fungerar inte längre. Folkhälsomyndigheten har uppdaterat WHO länkar på sin webbplats och i vägledning för vaccination av barn och ungdomar.

Länkar till nya webbsidor:

Vaccinationsprogram i världens länder (who.int)

Vaccinationstäckning för olika länder (who.int)

Vaccination av människor på flykt från Ukraina

Samlad information om vaccination av människor på flykt från Ukraina finns på sidan:

Vaccination av människor på flykt från Ukraina

Faktablad på ukrainska och ryska

Några av Folkhälsomyndighetens faktablad om vaccinationer finns nu även på ukrainska och ryska.

Bra att veta om HPV

Till dig som ska vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund

Bra att veta om vaccinationer

Bra att veta om ditt barn är ovaccinerat

Statistik om vaccination mot HPV

Vaccinationsstatistiken, som bygger på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret och som redovisas på Folkhälsomyndighetens webbplats, omfattar nu HPV-vaccinationer givna till och med den 31 december 2021.

Statistik för HPV-vaccinationer

Vaccination mot covid-19 till barn från 12 år

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla från 12 års ålder vaccination mot covid-19.

Barn och unga - om vaccination mot covid-19

Direktöverföring från PMO-journaler till vaccinationsregistret

Journalsystemet PMO har nu skapat möjlighet till direktöverföring av vaccinationsuppgifter från journaler till det nationella vaccinationsregistret. Tidigare har PMO haft koppling till Svevac därifrån uppgifter överfördes till vaccinationsregistret. Svevac kommer att avvecklas under 2022. PMO håller på att koppla om från Svevac för de vårdgivare som har avtalat för det.

HPV-vaccin effektivt mot livmoderhalscancer – en stor svensk studie publicerad

Tidigare studier har visat att vaccinet skyddar mot HPV-infektion, könsvårtor och allvarliga cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer. Nu visar en stor svensk studie att HPV-vaccin är effektivt mot livmoderhalscancer. Enligt studieresultat var risken för livmoderhalscancer 88 procent lägre hos kvinnor som hade vaccinerats mot HPV före 17 års ålder. Bland kvinnor som hade vaccinerats mellan 17-30 års ålder var risken 53 procent lägre jämfört med ovaccinerade. Nästan 1,7 miljoner flickor och kvinnor ingick i studien, varav över 500 000 var vaccinerade mot HPV.

Vaccinationsprogrammet och vacciner

Nedan finns länkar till webbsidor om vaccinationsprogrammet och vacciner:

Om vaccination mot HPV

Vaccinationsregistret

Alla vaccinationer inom det nationella vaccinationsprogrammet ska registreras i det nationella vaccinationsregistret. Det är vårdgivare som ansvarar för vaccinationer som ska lämna uppgifter till registret. Hur registreringen fungerar i olika kommuner illustreras med kartor som visar andelen barn med registrerad MPR-vaccination.

Statistiken för HPV-vaccinationer som Folkhälsomyndigheten sammanställer bygger på uppgifter i vaccinationsregistret.

Statistik för HPV-vaccinationer