Inför resor till länder där polio förekommer

Inför resor till länder där polio förekommer bör barn vara grundvaccinerade innan resan och vuxna ha fyllt på skyddet med en femte dos av poliovaccin om det gått tio år eller mer sedan den senaste dosen. Spädbarn bör vara primärvaccinerade med två doser enligt vaccinationsschemat eller med tre doser enligt påskyndat schema om resan ska ske före 5 månaders ålder.

Detta gäller både länder där polio av vildtyp (WPV1) förekommer, och länder med förekomst av vaccinderiverade poliostammar (VDPV).

Inför resor till länder med risk för internationell smittspridning

WHO har utfärdat tillfälliga rekommendationer för länder där det finns en risk för internationell smittspridning av polio. Enligt dessa bör alla resenärer, oavsett ålder, som har vistats längre än fyra veckor i ett sådant land ha fått poliovaccin 4 veckor till 12 månader innan de lämnar landet. De som ska resa inom fyra veckor, och inte vaccinerats inom de senaste 12 månaderna, bör få en vaccindos senast i samband med avresa.

Rekommendationerna ses över var tredje månad.

Läs mer

Läs mer om aktuell status avseende polio i olika länder här: Polio i världen: fortsatt internationellt hot mot människors hälsa.