Denna guide är en anpassad version av WHO Europas metod Tailoring Immunization Programmes (TIP) från 2019. Folkhälsomyndigheten har översatt och anpassat guiden för användning på regional och lokal nivå i svensk kontext.

Syftet är att stödja regionala och lokala aktörer i deras arbete att identifiera och förstå vilka faktorer som påverkar vaccinationstäckning och vaccinationsacceptans. Guiden ska ge stöd för att lättare utveckla och genomföra både anpassade och breda insatser för att både öka och behålla vaccinationstäckningen och acceptansen.

TIP guiden pilot testas under 2022 i samarbete med lokala aktörer i två regioner. Synpunkter på guiden kommer att inhämtas från berörda aktörer och en slutversion kommer att publiceras efter årsskiftet.

Guiden kan även användas i förebyggande arbete för att nå en djupare förståelse för faktorer som bidrar till en hög vaccinationstäckning och vaccinacceptans, eller av aktörer som strävar efter att behålla en positiv utveckling. Metoden tar stöd i beteendevetenskap och bidrar till att kartlägga faktorer som hindrar eller främjar ett beteende.

Folkhälsomyndigheten har använt arbetssättet sedan 2013 i Rinkeby och Tensta och utvecklade 2015 flera kommunikationsinsatser på somaliska med syfte att öka vaccinacceptans, för mer information;

Informationsmaterial om vaccinationer på somaliska

Uppföljning av orsaker till lägre vaccinationstäckning