Frågor och svar

Frågor och svar om enskilda sjukdomar

Läs mer

Fakta om sjukdomarna

Du kan läsa mer om sjukdomarna här på Folkhälsomyndighetens webbplats:

Sjukdomsinformation om smittsamma sjukdomar.

Hälso- och sjukvården och landstingens smittskyddsenheter kan också ge information om smittsamma sjukdomar.

Fakta om vaccinen

Vaccintillverkaren ansvarar för sina produkter. I FASS finns fakta om vaccinerna.

FASS

Läkemedelsverket godkänner vacciner för bruk i Sverige och bedömer effekt och säkerhet. Läkemedelsverket övervakar och sammanställer anmälningar om biverkningar.

Läkemedelsverket

Rekommendationer för vaccination

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för vaccination mot ett antal olika sjukdomar. I dessa anges bland annat vilka personer som rekommenderas vaccination, med vilken typ av vaccin och med vilka intervall.

Rekommendationer för vaccination.