3 februari 2021

Sedan andra veckan av januari har mer än dubbelt så många personer insjuknat med yersiniainfektion som under samma tidperiod de närmast föregående åren. Ett ökat antal insjuknade har främst observerats i regionerna Stockholm, Västra Götaland samt Halland som tillsammans står för 33 av de totalt 48 sjukdomsfallen som inrapporterats sedan 11 januari. Av de insjuknade är en majoritet i åldrarna 11-40 år och de flesta är kvinnor (figur). I den pågående utredningen samverkar Folkhälsomyndigheten med smittskyddsenheterna i de berörda regionerna för att genom intervjuer av fallen och enkätundersökningar försöka identifiera smittkällan.

Som ett led i utbrottsutredningen samlar Folkhälsomyndigheten även in yersiniaisolat från sjukdomsfall i de berörda regionerna. Isolaten typas med hjälp av helgenomsekvensering (analys av arvsmassan hos bakterien) för att klarlägga vilka som har drabbats av en gemensam smittkälla.

Figur. Fördelning efter ålder och kön för personer som rapporterats insjuknade med infektion av yersinia 11 januari–2 februari 2021.

Figur. Fördelning efter ålder och kön för personer som rapporterats insjuknade med infektion av yersinia 11 januari–2 februari 2021.

Läs mer