Skärpta regler för serveringsställen mellan 1 mars och 11 april 2021

Förkortad serveringstid från 1 mars

Tillfälligt förbud mot servering av alkoholdrycker mellan klockan 22.00 och 11.00

Avstånd och trängsel

Evenemang på eller invid serveringsstället

Information till besökare

Personal på serveringsstället

Allmänt om tillsynen