Aktuellt

Mellan den 24 december 2020 och 7 februari 2021 gäller en ytterligare skärpning. Då får servering av alkoholdrycker ske senast klockan 20.00.

OBS att sidan enbart handlar om de regelverk som berör vårt smittskydd. Beroende på evenemang och verksamhet kan det även finnas andra regelverk som måste beaktas av den som är ansvarig.

Begränsningar av evenemang enligt ordningslagen

För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som omfattas av ordningslagen gäller enligt den s.k. förbudsförordningen som huvudregel att max 8 deltagare är tillåtet. Från denna regel finns dock flera undantag.

 • För begravningar är gränsen 20 deltagare.
 • Gränsen är 300 för evenemang där deltagarna sitter ensamma eller två och två, och har minst en meter till andra sällskap. Länsstyrelserna i landet beslutade 23 november om att gränsen tills vidare ska vara 8 personer även vid denna typ av evenemang.
 • Länsstyrelsen kan besluta om lägre deltagargränser för sitt län eller för en del av länet.

Justitiedepartementet har bra information om de olika gränserna för antalet deltagare.

Frågor och svar - ändringar i förordningen om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Om ordningslagen och undantagen gäller

Om evenemanget omfattas av ordningslagen är du som ansvarig skyldig att ha tillstånd. Sådant tillstånd söker du hos polisen eller i vissa fall hos länsstyrelsen. På Polismyndighetens webbplats kan du få mer information om vilka evenemang och verksamheter som omfattas av ordningslagen. Där kan du även ansöka om tillstånd.

Vad som omfattas av lagen beror bl.a. på var evenemanget hålls och om det riktar sig till allmänheten. Exempel på evenemang som omfattas är politiska manifestationer, festivaler etc. Polisen kan svara på mer detaljerade frågor om vilka verksamheter som omfattas: Polisens information om begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar.

Ta alltså först reda på om ditt evenemang behöver tillstånd enligt ordningslagen. Tänk på att vara ute i god tid. Om du inte har tillstånd kan polisen ställa in eller upplösa evenemanget. Du riskerar också att straffas för det.

Samtidigt som ordningslagen gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m. En konsoliderad version av föreskriften finns också. Den innehåller grundföreskriften med ändringar.

Syftet med dessa bestämmelser är att minska smittspridningen. De bygger på smittskyddslagens skyddsplikt som alltid gäller, oavsett om man är sjuk i covid-19 eller inte.

Om evenemanget inte har en skarp deltagargräns

Om ett evenemang inte omfattas av någon formell deltagargräns finns det ingen övre gräns för antal deltagare för evenemanget, och polisen kan inte ingripa på grund av att antalet deltagare är för högt.

Dock gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) fortfarande för dessa evenemang. Om föreskrifterna och råden följs kan det vara praktiskt svårt att ha så många deltagare som skulle varit fallet under normala omständigheter.

Dessutom kan det gälla lokala allmänna råd som går längre än de som gäller i hela landet.

I dessa fall kan inte Folkhälsomyndigheten eller smittskyddsläkaren godkänna eller underkänna ett specifikt evenemang ur smittskydds-perspektiv. Ansvaret att minimera smittspridningen är då enbart verksamhetens eller arrangörens.

Serveringsställen

För serveringsställen (restauranger, pubar, kaféer m.m.) finns en särskild lagstiftning från och med den 1 juli 2020, lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Till denna lag har Folkhälsomyndigheten tagit fram föreskrifter och allmänna råd om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen (HSLF-FS 2020:37).

Reglerna innebär i korthet att serveringsställen måste undvika trängsel och minimera risken för smittspridning genom olika åtgärder. Om reglerna inte följs kan kommunen besluta om förelägganden (t.ex. att den verksamhetsansvarige måste åtgärda trängseln i lokalerna) eller besluta om stängning av serveringsstället.

Reglerna gäller näringsverksamheter som serverar mat och dryck till allmänheten och där förtäring kan ske på stället. Även serveringsställen som inte har tillstånd att servera alkohol omfattas av reglerna.

Exempel på vad som omfattas av reglerna om serveringsställen:

 • restauranger
 • barer
 • pubar
 • diskotek
 • kaféer
 • konditorier
 • kantiner.

Exempel på vad som inte omfattas av reglerna om serveringsställen:

 • ideella organisationer som t.ex. serverar gratis mat och dryck till människor i hemlöshet
 • serveringsställen som saknar sittplatser och bord, t.ex. vissa glasskiosker och food trucks
 • personalrestauranger
 • skolmatsalar.

Förbud mot alkoholförsäljning mellan klockan 22.00 och 11.00

Mellan klockan 22.00 och klockan 11.00 gäller sedan den 20 november 2020 förbud mot sådan servering av alkohol som omfattas av alkohollagen, till exempel spritdrycker, vin, starköl, och andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat.

Mellan den 24 december 2020 och 14 februari 2021 gäller en ytterligare skärpning. Då får servering av alkoholdrycker ske senast klockan 20.00.