Antal levererade doser eller förväntat antal doser till varje region av vaccin mot covid-19
LänLevererat
vecka 52-5
Levererat
vecka 6
Levererat
vecka 7
Planerade
vecka 8
Planerade
vecka 9
Blekinge 11 400 3 840 3 340 2 970 6 140
Dalarna 18 460 6 210 5 410 6 710  11 680
Gotland 6 645 1 670 1 470 1 770 2 570
Gävleborg 18 460 5 710 5 310 6 710 11 580
Halland 18 560 6 210 6 580 7 980 11 980
Jämtland/ Härjedalen 8 015 2 370 1 970 3 740 5 440
Jönköping 18 560 6 410 6 680 8 180 12 280
Kalmar 15 240 4 640 5 210 6 310 9 710
Kronoberg 12 015 3 840 3 540 4 240 5 370
Norrbotten 15 240 4 540 5 110 6 210 9 510
Skåne 65 675 22 970 22 310 27 410  43 080
Stockholm 91 350 30 780 30 960 39 230 60 500
Södermanland 17 485 6 010 5 310 6 610 11 380
Uppsala 18 460 6 210 5 410 6 710 11 680
Värmland 18 070 6 010 5 310 6 610 10 210
Västerbotten 13 190 4 540 5 010 6 110 10 280
Västernorrland 15 240 4 540 5 210 6 210 9 410
Västmanland 15 240 4 540 5 210 6 310 9 510
Västra Götaland 81 785 26 440 27 520 35 090 52 990
Örebro 17 385 5 910 5 210 6 510 10 010
Östergötland 23 830 8 180 8 350 10 150 15 250
Antal SE 519 945 171 570 170 430 211 770 330 560
varav Pfizer/BioNTech 493 545 94 770 115 830 118 170 126 360
varav Moderna 26 400 31 200 58 800
varav AstraZeneca 45 600 54 600 93 600 145 400
  • Notera att från vecka 5 räknas Pfizer/BioNTech vaccinflaska innehålla 6 doser istället för tidigare 5 doser.
  • Fördelningsnyckeln är andel i befolkning 70 år och äldre. Alla tal är avrundade och anpassade till existerande förpackningsstorlek.
  • Siffrorna innefattar både direktleveranser till regionerna och leveranser till nationella leveransstället, men som är öronmärkta för respektive region.
  • Tabellen uppdateras veckovis på fredagar.

Siffrorna i tabellen ovan bygger på data som även redovisas i excel format. Ladda ner här (Excel, 12 kB)

Fördelning av vaccin mot covid-19 till regionerna

Målet är att vaccindoserna ska fördelas utifrån andel av befolkningen som är 70 år och äldre. När de levererade volymerna är små och förpackningarna stora kan fördelningen inte helt följa nyckeltalet. Justeringar görs så att varje region ska få sin andel över tid.

Vaccin mot covid-19 köps in till Sverige av Folkhälsomyndigheten och fördelas till regionerna som ansvarar för vaccinationerna. Eftersom prioriteringarna framförallt bygger på ålder, som är den främsta riskfaktorn för svår sjukdom, så styrs även vaccinfördelningen av det. Vaccinet fördelas till regionerna enligt en nyckel som bygger på hur stor andel de har av befolkningen som är 70 år och äldre. Detta kan senare komma att ändras till en annan befolkningsbas vid behov och anpassning till vaccinationsstrategi.

Justeringar görs för att varje region ska få sin andel över tid

De planerade leveranserna till Sverige fördelas mellan regionerna i linje med fördelningsnyckeln så långt det är möjligt. Men om volymerna är små kan fördelningen inte bli helt exakt vid varje leverans ut till region eftersom endast hela förpackningar kan levereras. Detta kan få konsekvenser för enskilda regioner som ibland får lite mer än vad de skulle ha tilldelats och ibland lite mindre. Detta blir extra tydligt i fallet Pfizer där förpackningsstorleken är 975 doser som dessutom ändras till 1170 från februari.

Folkhälsomyndigheten följer detta löpande och justerar så att varje region ska få sin andel över tid. Planeringen för både Folkhälsomyndigheten och regionerna blir extra utmanande då prognoserna inte alltid överensstämmer med faktiska inleveranser. Det betyder att besked om volymer och tilldelning kan ändras med kort varsel.