Covid-19 är en smittsam sjukdom som kan orsaka allvarlig sjukdom och död, framför allt hos äldre personer. De vacciner som är godkända mot covid-19 skyddar effektivt mot allvarlig sjukdom.

I Sverige är vaccinationen mot covid-19 frivillig.

Vaccinationen skyddar både dig själv och andra

Efter en vaccination bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Men inget vaccin skyddar till hundra procent. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19. Om du som är vaccinerad blir sjuk i covid-19 får du oftast bara en lindrig sjukdom.

Även om du varit sjuk i covid-19 är rekommendationen att du vaccinerar dig med de doser som rekommenderas. Då får du ett säkrare skydd.

Din vaccination gör att du har mycket mindre risk att bli sjuk. Det i sin tur minskar smittspridningen i hela samhället.

Alla godkända vacciner är effektiva

I Sverige och övriga EU har hittills fyra vacciner mot covid-19 godkänts. Dels Comirnaty från Pfizer/BioNTech, Spikevax från Moderna, som är de vaccin som används i Sverige. Båda är effektiva mot svår sjukdom. Skyddseffekten är mycket hög.

Vaccinerna Vaxzevria från AstraZeneca och Covid-19 Vaccine Janssen från Janssen-Cilag, är också godkända men används inte i Sverige.

Varför ska inte Astra Zenecas vaccin Vaxzevria användas mer i Sverige?

Vilken typ av vaccin du får avgörs av din ålder. Det går därför inte att välja vilket vaccin du får.

Vaccinerna ska vara säkra

De vacciner mot covid-19 som är godkända och används i Sverige har genomgått stränga krav på vaccinernas säkerhet för ett godkännande. Läkemedelsverket följer upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige.

Du hittar aktuell produktinformation om det vaccin du får på Läkemedelsverkets webbplats.

Coronavaccin, vaccin mot coronaviruset (covid-19) (Läkemedelsverket.se)

En fjärdedel av alla människor i hela världen är vaccinerade och vetenskapliga studier visar att det är en större risk med att få covid-19 än att vaccinera sig. Det innebär att nyttan med att vaccinera sig är mycket större än risken att drabbas av några biverkningar från vaccinet.

Så används vaccinerna

De vaccin vi använder idag ges först med två doser i tät följd, vilket kallas för primärvaccination. Den andra dosen bör tas inom den tid som rekommenderas och är mycket viktig för att förstärka och förlänga skyddet. Två veckor efter den andra dosen är man vaccinerad mot covid-19 och har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom. För personer med ett nedsatt immunförsvar krävs tre doser för ett gott skydd.

Information om covid-19-vaccin till personer med nedsatt immunförsvar

Rekommendation om påfyllnadsdos

Rekommendationen är att erbjuda en dos av ett mRNA-vaccin: en dos Comirnaty från Pfizer eller en halv dos Spikevax från Moderna. Påfyllnadsdosen ska ges tidigast fem månader efter primärvaccinationen.

Vaccinet mot säsongsinfluensan kan ges vid samma tillfälle som påfyllnadsdosen. I de fall ett högdosinfluensavaccin ges ska det gå sju dagar mellan vaccinationstillfällena.

Pfizer/Biontechs vaccin Comirnaty

  • Comirnaty är ett mRNA-vaccin som är godkänt från 5 år.
  • Rekommenderat intervall mellan dos 1 och 2 för detta vaccin är 3-7 veckor. Man behöver inte börja om eller ge någon extra dos om det går lite längre tid än sju veckor mellan den första och den andra dosen.

Modernas vaccin Spikevax

  • Spikevax är ett mRNA-vaccin som är godkänt från 12 år.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar Spikevax för personer som är äldre än 30 år.
  • Rekommenderat intervall mellan dos 1 och 2 för detta vaccin är 4-7 veckor. Man behöver inte börja om eller ge någon extra dos om det går lite längre tid än sju veckor mellan den första och den andra dosen.
  • Personer 30 år och yngre som har fått en dos av Spikevax rekommenderas Comirnaty för dos 2.

Fortsatt rekommendation om Comirnaty till alla som är 30 år eller yngre

Normalt med milda biverkningar

Alla läkemedel kan ge biverkningar och det gäller även vacciner. Vaccinerna mot covid-19 ger ungefär samma typ av biverkningar som andra vacciner. Biverkningarna är oftast milda och går över inom en dag.

De vanligaste biverkningarna vid vaccinationen är lokala biverkningar på injektionsstället (ömhet, svullnad, rodnad) men även muskelvärk, feber, huvudvärk och sjukdomskänsla. Dessa är naturliga reaktioner från kroppens immunförsvar.

Ovanligt med allvarliga biverkningar

Allvarliga biverkningar är mycket ovanliga. Om du får allvarliga symtom, eller nya symtom du inte känner igen, ska du kontakta vården och berätta att du har vaccinerat dig mot covid-19.

Sällsynta fall av myokardit (inflammation i hjärtmuskeln) och perikardit (inflammation i hjärtsäcken) har rapporterats efter vaccination med Comirnaty och Spikevax. Det har inträffat främst inom två veckor efter vaccinationen, oftare efter den andra vaccinationen och oftare hos yngre män. Det är viktigt att vara vaksam på symtom man inte känner igen i fyra veckor efter vaccination.

Symtom att vara vaksam på inom fyra veckor efter vaccination är:

  • Trötthet och andfåddhet.
  • Oregelbundna hjärtslag och hjärtklappning.
  • Feber och värk i kroppen.
  • En känsla av tryck eller tyngd över bröstet.

Läkemedelsverket följer upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige. Du kan själv anmäla misstänkta biverkningar på Läkemedelsverkets webbplats:

Rapportera misstänkt biverkning hos människa (Läkemedelsverket.se)

Om du mår dåligt efter vaccinationen

Om du mår dåligt eller känner dig orolig efter vaccinationen ska du kontakta vården så att dina symtom kan utredas, oavsett om de kan kopplas till vaccinationen eller inte. Glöm inte att berätta att du nyligen vaccinerat dig mot covid-19. Du kan även kontakta 1177 Vårdguiden. Känner du dig akut sjuk ska du ringa 112.

Håll dig uppdaterad

Vaccinerna mot covid-19 har använts under en längre tid och många miljoner människor har vaccinerats. Vaccinernas effekt och säkerhet utvärderas löpande i hela världen och ny faktagranskad kunskap presenteras kontinuerligt på Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverkets webbplats.