Just nu när vi har en mycket omfattande smittspridning räcker inte kapaciteten för testning och smittspårning alltid till. Regionerna kan behöva prioritera befintliga resurser för att använda dem där de gör störst skillnad. Ta reda på vad som gäller i den region där du befinner dig.

Testa dig om du får symtom på covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som får symtom på covid-19 testar dig för att se om du har en pågående infektion. Rekommendationen gäller från förskoleklass och uppåt.

Symtom på covid-19

I väntan på ditt provsvar behöver du stanna hemma och undvika nära kontakt med andra.

Hur länge bör jag stanna hemma?

Du behöver inte testa dig om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen, till exempel migrän eller allergi.

Du som har haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret behöver generellt inte testa dig.

Du kan också ingå i en smittspårning och bli uppmanad att testa dig, även utan symtom.

Information om vad du ska göra om du eller någon i familjen har symtom på covid-19

Så gör du för att testa dig

Det är viktigt att du testar dig för att få veta om du har covid-19 så att du inte smittar andra. Får du symtom på covid-19 ska du gå in på webbplatsen www.1177.se/covid-19-prov och välja den region du befinner dig i för att se vad som gäller för att testa sig.

Ett test som du bokar via hälso- och sjukvården eller 1177.se, visar om du har en pågående infektion och bör tas de första dagarna efter att du fick symtom eftersom det finns mest virus i början av sjukdomen.

Antigentest i form av självtest, där du själv tar provet och läser av svaret, används inte vid symtom. Däremot kan de användas vid screening på vissa arbetsplatser. Om ditt självtest visar att du har covid-19 behöver du stanna hemma och boka ett uppföljande PCR-test via 1177.se.

Tabell. Tabellen sammanfattar rekommendationerna för testning för covid-19. Mer information finns i texten på denna sida. På 1177.se finns information hur du bokar eller hämtar ett PCR-test.
Om duVad gäller för testning?
Är vaccinerad. Gäller alla över cirka 6 år
Testa dig så snart som möjligt vid symtom på covid-19.
Haft covid-19 senaste halvåret
Du behöver generellt inte testa dig vid nytillkomna symtom på covid-19.
Är barn i förskoleåldern
Du behöver generellt inte testa dig vid nytillkomna symtom på covid-19.
Är ovaccinerad
Testa dig så snart som möjligt vid symtom på covid-19.
Är personal inom äldreomsorg, LSS- verksamhet eller hälso- och sjukvård
Testa dig så snart som möjligt vid symtom på covid-19. Du kan även ingå i screening och då testas utan symtom.
Är patient i behov av vård och behandling eller har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling av sjukdom
Testa dig så snart som möjligt vid symtom på covid-19. Du kan även ingå i screening och då testas utan symtom.
Har tagit ett antigentest i form av självtest som visar att du har covid-19
Boka ett PCR-test via 1177.se för att bekräfta resultatet.

Om du har haft covid-19 senaste halvåret

Du behöver vanligtvis inte testa dig igen om du vet att du har varit sjuk i covid-19 under det senaste halvåret. Däremot ska du stanna hemma så länge du är sjuk. I vissa fall kan en läkare ändå be att du testar dig.

Du kan ha fått veta att du redan har haft covid-19 genom ett positivt PCR-test, antigentest eller antikroppstest, som du har tagit via hälso- och sjukvården.

Så länge behöver du stanna hemma

Om du har biverkningar efter vaccinering mot covid-19

Du som de senaste dagarna vaccinerats mot covid-19 och upplever symptom som är typiska biverkningar efter vaccination behöver inte testa dig om symtomen försvinner inom ett dygn. Exempel på biverkningar är trötthet, feber, frossa, muskel- och ledvärk samt huvudvärk. Stanna hemma så länge du har symptom. Om symtomen fortsätter mer än ett dygn är det inte troligt att det är biverkningar och du ska testa dig för covid-19.

När du blivit frisk från covid-19

Om du har testat dig vid symtom och fått veta att du har covid-19 ska du inte ta ett till test för att se om du blivit frisk igen. Testerna används för att ställa diagnos när du är sjuk, inte för att se om du blivit frisk eller för att bedöma om du är smittsam. Det är antalet dagar som gått sedan du blev sjuk, och hur länge du har varit symtomfri, som avgör när du slutar vara smittsam.

I vissa situationer kan du bli uppmanad att ta ett test utan att du har symtom. Då räknas smittsamheten från det datum då provet tas. Du ska stanna hemma och följa de förhållningsregler du får från sjukvården. Först efter det kan du gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet.

Så länge behöver du stanna hemma

Olika tester – viktigt att rätt test tas vid rätt tillfälle

Det finns tester som kan visa om du har covid-19 just nu och tester som kan visa om du redan har haft sjukdomen och utvecklat antikroppar.

Tabell. Tabellen sammanfattar skillnader mellan olika tester som används när en person har eller har haft symtom. Information om testerna finns i styckena nedanför tabellen.
Frågor om testerPCR-testAntigentestAntikroppstest
När tas testet? När du får symtom som kan bero på covid-19.

När du får symtom som kan bero på covid-19.

Antigentester i form av självtester används inte om du misstänker att du har covid-19 eller vid smittspårning.
Antigentest används ibland vid screening som initieras av arbetsgivare.

Efter att du har haft covid-19. Tidigast ett par veckor efter att du varit sjuk eller vaccinerats.
Vad betyder ett positivt test? Att du har covid-19.

Att du har covid-19.

Vid ett positivt resultat från ett självtest ansvarar du själv för att ta kontakt med hälso- och sjukvården så snart som möjligt.

Att du har utvecklat antikroppar efter covid-19 eller vaccination.
Hur tas testet? Prov från näsa och hals. Tas av vårdpersonal eller som egenprovtagning.

Prov från näsa och hals. Tas av vårdpersonal eller som egenprovtagning.

Med självtest tar du provet och läser av resultatet själv.

Blodprov i armvecket eller stick i fingret. Tas av vårdpersonal.

Ett självtest tar du med ett stick i fingret och läser själv av resultatet.

När får jag svar? Inom ett par dagar. Samma dag, ofta inom 30 minuter.

Inom ett par dagar.

Med självtest får du svar inom 30 minuter.

Vad visar testet inte? Testet visar inte om du haft covid-19 vid ett tidigare tillfälle. Testet visar inte om du haft covid-19 vid ett tidigare tillfälle. Testet kan inte utesluta att du har covid-19 just nu.
Behöver jag ta ett till test för att bekräfta resultatet? Nej, om inte en läkare bedömer att du bör göra det.

Om testet visar att du inte har covid-19 tas i vissa fall ett nytt test. Det avgör din läkare.

Ett negativt testresultat från ett självtest utesluter inte covid-19. Vid ett positivt resultat från ett självtest ansvarar du själv för att ta kontakt med hälso- och sjukvården så snart som möjligt.

Nej, om inte en läkare bedömer att du bör göra det.

-

PCR-test tas när du är sjuk

Vid symtom är PCR-tester de tester som används i första hand. De tas av hälso- och sjukvårdpersonal eller av dig själv genom så kallad egenprovtagning.

Mer om PCR-test

Utöver PCR finns även andra tester som visar på virusets arvsmassa. LAMP och TMA är två exempel, och testen ska tas vid symtom. De kan användas som komplement till PCR.

Antigentest ger snabbt svar men måste användas rätt

Provtagning för antigentester utförs av hälso- och sjukvårdspersonal eller genom egenprovtagning. Analysen av själva testet utförs på ett laboratorium. En fördel med antigentestet är att det ger ett snabbt svar på om du har covid-19. Däremot kan det inte användas för att utesluta att du har sjukdomen. Vid ett negativt testresultat kan du därför i vissa fall behöva ta ett till test.

Det finns även antigentest i form av självtest, där du tar provet och läser av svaret själv. Den här typen av test rekommenderas inte när du får symtom på covid-19. Vid symtom bokar du test via 1177.se: Lämna prov för covid-19 (1177.se)

Antigentest i form av självtest används ibland vid screening på vissa arbetsplatser.

När självtest används är det viktigt att följa bruksanvisningen noggrant, så att du tar provet på rätt sätt och läser av resultatet korrekt.

Sjukdomen covid-19 är anmälningspliktig och smittspårningspliktig och även klassad som allmänfarlig och samhällsfarlig. Om ditt självtest visar att du har covid-19 behöver du stanna hemma och boka ett uppföljande PCR-test via webbplatsen 1177.se. På 1177.se kan du också se vilka rutiner som gäller i din region.

Vid användning av självtester rapporteras inte testresultaten till hälso- och sjukvården. Därför är det viktigt att du som får ett positivt testresultat i ett självtest utan dröjsmål bokar ett PCR-test eller tar kontakt med läkare. Det uppföljande PCR-testet bekräftar om du har covid-19 eller inte. Om PCR-testet är positivt sker en anmälan enligt smittskyddslagen och resultatet når dem som ansvarar för smittspårningen. Då kan smittkedjor brytas snabbt och bilden av smittläget i samhället blir korrekt.

Antikroppstest kan visa om du tidigare har varit sjuk eller vaccinerat dig

Ett antikroppstest kan visa om du har haft covid-19, eller vaccinerats, och bildat antikroppar mot viruset. Det kan ta tid för kroppen att bilda antikroppar och provet bör inte tas för tidigt, utan tidigast ett par veckor efter att du varit sjuk eller vaccinerats.

Mer om antikroppstest

Det finns självtester som du kan använda hemma. Du tar provet och läser av svaret själv. Observera att resultatet från ett självtest inte kan användas när det krävs intyg på att du har haft covid-19.

Rekommendationer för testning av barn och unga i olika åldrar

Barn och unga i skolålder inklusive förskoleklass

Syftet med testning för covid-19 hos barn och unga är att göra det möjligt att gå tillbaka till skolan och andra aktiviteter tidigare vid negativa provsvar. Testning är dessutom en viktig del i smittskyddens arbete med att begränsa pandemins utbredning.

Barn och unga i skolåldern rör sig mer ute i samhället än yngre barn. Därför bör de testas i samma omfattning som vuxna för att förhindra smittspridning. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla elever från förskoleklass och uppåt med symtom på covid-19 testas. De som har haft covid-19 det senaste halvåret behöver inte testa sig.

Barn och unga kan även ingå i en smittspårning om någon i hushållet, eller en nära kontakt på till exempel skolan, är sjuk. Du får mer information via smittspårningen eller personen du träffat. Riktlinjerna för provtagning av personer utan symtom kan se olika ut i olika regioner. På webbplatsen 1177.se kan du se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där du bor.

Om du eller någon i familjen är sjuk

Barn i förskoleålder rekommenderas vara hemma utan testning

Barn i förskoleålder rekommenderas i första hand att stanna hemma om de är sjuka, utan att testas för covid-19. Barn i förskoleålder är förkylda oftare än äldre barn och vuxna. Provtagning vid varje förkylning kan vara obehaglig för små barn. Det kan också vara svårt för vårdnadshavare att bedöma när och hur ofta testning för just covid-19 är aktuell.

Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller ordinarie vårdcentral.

Mer om hur länge förskolebarn behöver stanna hemma när de är sjuka

Ta reda på vad som gäller där du befinner dig

Det är viktigt att komma ihåg att Folkhälsomyndighetens rekommendationer för testning är nationella, och det är regionerna som beslutar om vilka personer som testas. De utgår bland annat från hur smittspridningen av covid-19 och andra infektioner ser ut i regionen. Därför behöver du ta reda på vad som gäller i den region du befinner dig i.

Gå in på webbplatsen www.1177.se/covid-19-prov och välj den region du befinner dig i för att se vad som gäller för att testa sig.

Om du eller ditt barn delar hushåll med någon som har testats positiv för covid-19 kan ni bli uppmanade av sjukvården att ta ett test även om ni inte har några symtom. Detta görs i så fall som ett led i smittspårningen.

Mer om smittspårning av covid-19

Läs mer