Testning och smittspårning

Här hittar du information om de nationella rekommendationerna kring testning för covid-19. Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. De grupper som rekommenderas testning vid symtom på covid-19 är personal och patienter inom hälso- och sjukvården samt personer inom omsorgen med hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19 och deras personal.