Ta ansvar för att förhindra smittspridning

Alla har ett eget ansvar för att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och att smitta andra.

Skydda dig med vaccination

Att vaccinera sig är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19.

Information om vaccinationen: Bra att veta om din vaccination mot covid-19

På webbplatsen 1177.se kan du läsa om hur vaccinationen går till just där du bor: Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 (1177.se)

Stanna hemma och testa dig om du får symtom

  • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
  • Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.
  • Testa dig också för covid-19. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad.
  • Genom att stanna hemma när du får symtom minskar du spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och RS-virus.
  • Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när du får symtom på luftvägsinfektion även om du fått ett negativt testsvar för covid-19. Det minskar spridningen av andra infektioner.
  • Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård. Det gäller särskilt personer i riskgrupp som kan behöva behandling även för andra sjukdomar än covid-19, som till exempel influensa.

På 1177.se finns information om hur testningen går till där du bor. Barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 det senaste halvåret behöver vanligtvis inte testa sig.

Gå tillbaka när du testat negativt och blivit frisk

Du kan gå tillbaka till förskolan, skolan, arbetet och fritidsaktiviteterna när du testat negativt och blivit frisk. Om du har haft feber ska du ha varit feberfri minst ett dygn. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar även hos den som blivit frisk en tid efter infektionen.

Hur lång tid du behöver stanna hemma är individuellt. För vissa kan det vara ett par-tre dagar. För andra omkring en vecka eller längre. Med stöd av de här rekommendationerna behöver du själv bedöma när du är frisk och kan komma tillbaka till dina dagliga aktiviteter.

Om du testar positivt för covid-19 gäller andra rekommendationer.

Tänk på att det kan finnas särskilda regionala bestämmelser som kompletterar Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hur länge bör jag stanna hemma?

Stanna hemma om någon i ditt hushåll får covid-19

Om någon du bor med får covid-19 behöver även du stanna hemma. Gör så här:

  • Stanna hemma i sju dagar räknat från den dag då personen i ditt hushåll tog sitt prov. Det gäller både dig som är vaccinerad och dig som ovaccinerad och även om du inte har symtom. Även barn som inte börjat förskoleklass behöver stanna hemma.
  • Testa dig så snart som möjligt om du har symtom.
  • Testa dig efter fem dagar om du inte har symtom. De fem dagarna räknas från den dag då personen i ditt hushåll testade positivt. Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig, men ska stanna hemma.
  • Om provsvaret är negativt och du inte fått symtom kan du gå tillbaka till dina dagliga aktiviteter sju dagar efter det att personen ditt hushåll testade positivt. Fortsätt vara vaksam på nytillkomna symtom.

Personer som haft konstaterad covid-19 de senaste sex månaderna behöver inte testa sig eller stanna hemma om någon de bor med får covid-19. De behöver däremot stanna hemma om de får nytillkomna symtom.

Särskilda rekommendationer om att hålla avstånd gäller för dig som är ovaccinerad

Var extra noga med att skydda dig själv och andra mot att bli smittade om du är vuxen och inte är vaccinerad. Det gäller även när du inte har symtom.

Folkhälsomyndigheten har allmänna råd om att vuxna som kan vaccinera sig, men ännu inte gjort det, behöver ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och de som är över 70 år.

Detta gör du genom att hålla avstånd till andra när så är möjligt, och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre.

Håll avstånd till andra på din arbetsplats när så är möjligt och undvik platser med trängsel, till exempel konserter, nattklubbar och större fester.

Gör så här om du testar positivt för covid-19

Om du testar positivt för covid-19 ska du stanna hemma och följa förhållningsreglerna för den som har covid-19.

Du kan gå tillbaka till förskolan, skolan, arbetet och fritidsaktiviteterna om du stannat hemma minst sju dygn från när symtomen började och varit feberfri de två senaste dygnen samt känner dig frisk. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar även hos den som blivit frisk en tid efter infektionen.

Kontakta 1177 om du känner dig osäker på om du behöver vård- och behandling för dina symtom. Vid livshotande tillstånd ring 112.