Intyg vid inresa från EES-länder utanför Norden samt inresa från undantagna länder

Utländska medborgare som omfattas av något av undantagen från inreseförbudet till Sverige och vill resa in i Sverige från EES-länder utanför Norden eller resa in ifrån Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten måste visa upp något av följande:

 • vaccinationsintyg mot covid-19,
 • intyg negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion (testintyg)
 • intyg om tillfrisknande från covid-19.

Intygen ska antingen vara EU:s gemensamma covidintyg, i Sverige kallade covidbevis, eller vara intyg som motsvarar dessa.

För vaccinationsintygen gäller att personen är vaccinerad med covid-19 vaccin och inresan sker tidigast efter 14 dagar räknat från datumet för vaccinationen. Med vaccinerad avses att man har fått ett endosvaccin eller den andra dosen i en serie med två doser. Vaccinet ska antingen vara något av de vaccin som Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har godkänt eller något av de som WHO har nödgodkänt.

För att ett intyg ska anses motsvara EU:s vaccinationsintyg krävs att de innehåller samma sakuppgifter som EU:s intyg, och därutöver att det har utfärdats i ett EES-land, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten eller utfärdat i en stat eller i ett område som anges i bilaga 1 till förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige.

Uppgifterna i intyget ska dessutom anges på svenska, danska, norska, engelska eller franska.

För att ett intyg ska anses motsvara EU:s testintyg krävs att det innehåller samma sakuppgifter som EU:s intyg. Det krävs dessutom att uppgifterna i intyget anges på svenska, danska, norska, engelska eller franska. Ett sådant intyg är giltigt i 72 timmar från tidpunkten för provtagning.

För att intyg ska anses motsvara EU:s friskhetsintyg gäller som ovan att de innehåller samma sakuppgifter som EU:s intyg och därutöver att intyget är utfärdat i en EES-stat eller i Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten. Uppgifterna ska anges på svenska, danska, norska, engelska eller franska. Ett sådant intyg är giltigt om det har utfärdats tidigast 11 dagar efter provtagningstillfället som gav ett positivt resultat, och gäller sedan i högst 180 dagar från dagen för det första positiva testresultatet.

Ett testintyg för personer som återkommande passerar gränsen ska innehålla samma sakuppgifter som EU:s testintyg. Uppgifterna i intyget ska anges på svenska, danska, norska, engelska eller franska. Ett sådant intyg är giltigt i en vecka från tidpunkten från provtagning.

Reglerna om villkoren för intyg för resande från vissa EES-stater och några andra stater framgår av Folkhälsomyndighetens föreskrifter HSLF-FS 2021:59.

Intyg vid inresa från länder utanför EES och utanför undantagna länder

Utländska medborgare som reser in i Sverige från länder utanför EES och utanför undantagna länder måste kunna visa upp ett intyg vid gränsen som visar att resenären har testat negativt. Det får ha gått max 72 timmar mellan tillfället för provtagningen och gränspassagen.

Följande typer av test för covid-19 är godkända: Antigentest, PCR-test, LAMP-test och TMA-test. Antigentest finns i form av snabbtester för pågående covid-19-infektion, och är vanligen det test som benämns snabbtest.

Följande uppgifter måste finnas på intyget för att det ska vara giltigt:

 • Namn och födelsedatum på den som har testats
 • Datum och tidpunkt för provtagningstillfället
 • Sjukdom eller smittämne, covid-19 (SARS-CoV-2 eller en av dess varianter)
 • Vilken typ av test som har utförts. Det måste vara ett antigentest, PCR-test, LAMP-test eller TMA-test
 • Det negativa testresultatet
 • Namn, telefonnummer och adress till utfärdaren av intyget eller till laboratoriet som har genomfört testet.

Uppgifterna i intyget ska anges på svenska, engelska, norska, danska eller franska.

Kravet på negativt covid-19-test vid inresa från länder utanför EES och utanför undantagna länder gäller oavsett om den utländske medborgare som reser in i Sverige är vaccinerad mot covid-19 eller inte, eller tidigare har genomgått infektion med covid-19.

Utländska medborgare som är undantagna från kravet på negativt covid-19 test:

 • Personer som kan uppvisa EU:s digitala covid-intyg att han eller hon har a) fått ett covid-19-vaccin (vaccinationsintyg), fått negativt provsvar från testning för pågående covid-19-infektion som har utförts inom 72 timmar före ankomsten (testintyg), eller c) tillfrisknat från covid-19 (intyg om tillfrisknande).
 • Personer som kan uppvisa ett intyg att han eller hon fått ett covid-19-vaccin och intyget är utfärdat i en stat eller i ett område som anges i bilaga 2 till förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige.

Förordning (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige

För vaccinationsintygen gäller att personen är vaccinerad med covid-19 vaccin och inresan sker tidigast efter 14 dagar räknat från datumet för vaccinationen. Med vaccinerad avses att man har fått ett endosvaccin eller den andra dosen i en serie med två doser. Vaccinet ska antingen vara något av de vaccin som Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, har godkänt eller något av de som WHO har nödgodkänt.

Du som reser in i Sverige kan även omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendation att testa sig vid inresa och undvika kontakter i sju dagar.

Mer om rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet.

Läs mer: