Studier visar att gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19. Socialstyrelsen bedömer att allvarlig covid-19 under senare delen av graviditeten ökar risken för tidig förlossning. Därför räknas gravida efter vecka 20 som en riskgrupp. Enligt Socialstyrelsen finns även andra faktorer som kan öka risken för allvarlig covid-19, t.ex. fetma, högt blodtryck och diabetes. Därför bör gravida som har någon ytterligare riskfaktor rådgöra med sin barnmorska eller läkare.

För gravida som inte är vaccinerade rekommenderar vi att du är extra försiktig och noggrant följer våra allmänna råd under hela graviditeten för att inte bli sjuk i covid-19.

Riskgrupper (Socialstyrelsen.se)

Allmänna råd till enskilda och arbetsgivare: Skydda dig och andra från smittspridning – åtgärder från 12 januari 2022

Vaccinera dig mot covid-19

Vaccinationen mot covid-19 rekommenderas starkt för gravida eftersom vaccinerna ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och därmed minskar risken för tidig förlossning.

Den som är gravid och vaccinerad mot covid-19 har ett lika gott skydd som övriga i befolkningen som blivit vaccinerade. Det innebär att du som är gravid har samma låga risk för allvarlig sjukdom som andra personer som också vaccinerat sig. Riskgrupper, inklusive gravida som är vaccinerade med två doser, kan följa samma rekommendationer som gäller för alla.

De allra flesta som blir sjuka i covid-19 utvecklar någon form av immunförsvar och får därmed ett skydd mot allvarlig sjukdom. Om du är gravid och har haft bekräftad covid-19, har du samma skydd som övriga personer som varit sjuka i covid-19. Vaccinationen mot covid-19 rekommenderas även om du tidigare haft sjukdomen.

Det här gäller för dig på arbetsplatsen

Arbetsmiljöverket har slagit fast att gravida inte ska arbeta med vård av covid-patienter.

Information från Arbetsmiljöverket om vad som gäller för gravida och covid-19

Frågor och svar om graviditetspenning med anledning av covid-19 finns på Försäkringskassans hemsida: Coronaviruset – det här gäller (Försäkringskassan.se)

Allmänna råd till enskilda och arbetsgivare: Skydda dig och andra från smittspridning - åtgärder från december 2021

Det nyfödda barnet

Nyfödda barn kan smittas med covid-19 men blir normalt sett inte sjuka av viruset. Barn kan inte bli smittade via bröstmjölk. Det nyfödda barnet behöver inte separeras från föräldrarna efter förlossningen på grund av risk för smitta. Covid-19 kan ändå påverka barnet om mamman blir så sjuk att hon tvingas föda för tidigt eller om du som nybliven förälder är så sjuk i covid-19 att det blir svårt för dig att ta hand om ditt barn.

Läs mer