Råden gäller alla, från förskoleklass och uppåt, och bygger på att Folkhälsomyndigheten rekommenderar testning för dessa personer vid symtom.

Om du testats positiv för covid-19

Om testet visar att du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dygn efter att du blev sjuk. De två sista dygnen ska du känna dig bra och inte ha feber. Sedan kan du gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet.

Du kan betrakta dig som frisk även om du har kvar enstaka, lätta symtom som till exempel lätt hosta, snuva eller lukt- och smakbortfall. Det baseras på bedömningen att personer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Om du har blivit provtagen men inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs.

Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på sjukhus.

Vid behov av sjukvårdsrådgivning ring 1177.

Det är viktigt att känna till att covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Därför är du skyldig att följa de förhållningsregler du fått från sjukvården för att förhindra smittspridning. Förhållningsreglerna finns också på Smittskyddsläkarföreningens webbplats. Leta upp covid-19 och klicka på Patientinformation för att få den senast uppdaterade versionen.

Smittskyddsläkarföreningens webbplats

Om du testats negativ för covid-19

Betydelsen av resultatet kan bero på vilket test du tagit.

Om du har symtom och har gjort ett PCR-test som visar att du inte har covid-19 kan du gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet när du är frisk. Följ de ordinarie rutiner för sjukfrånvaro som finns på din arbetsplats, i skolan eller för annan verksamhet.

Om du har symtom och har gjort ett antigentest (snabbtest) som visar att du inte har covid-19 kan du behöva ta ett till test innan du kan gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet. Om testningen skett via vården får du information om hur du ska göra när du fått ditt testresultat.

I vissa situationer kan ett antigentest också tas utan att du har haft symtom. Är testresultatet negativt behöver du generellt inte ta något nytt test eller följa några speciella rekommendationer, utöver de allmänna råden och rekommendationerna. Har testet tagits som en del i smittspårning kan du få annan information som du då ska följa.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

Om du haft covid-19 det senaste halvåret

Du bör alltid stanna hemma så länge du är sjuk, även om du tidigare haft covid-19. Du behöver vanligtvis inte testa dig igen om du vet att du har varit sjuk i covid-19 under det senaste halvåret och infektionen har bekräftats med ett PCR-test, antigentest eller ett antikroppstest. I vissa fall kan en läkare ändå be att du testar dig.

Om du har symtom men inte testats för covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du testar dig om du har symtom på covid-19. Detta gäller även om du är vaccinerad mot covid-19. Ta reda på vad som gäller i den region där du är.

Om du har haft symtom, men inte testats, behöver du stanna hemma i minst sju dygn (för barn i grundskolan inklusive förskoleklass, läs mer längre ner på sidan). Du kan gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet när du blivit frisk och det har gått minst sju dygn sedan du blev sjuk. De två sista dygnen ska du känna dig bra och inte ha feber. Du kan betrakta dig som frisk även om du har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta, snuva eller lukt- och smakbortfall. Det baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Om du arbetar inom vård eller omsorg (ej barnomsorg) gäller andra rutiner, se:

Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19.

Om du har biverkningar efter vaccinering mot covid-19

Du som de senaste dagarna har vaccinerats mot covid-19 och upplever symptom som är typiska biverkningar efter vaccination behöver inte testa dig om symtomen försvinner inom ett dygn. Exempel på biverkningar är trötthet, feber, frossa, muskel- och ledvärk samt huvudvärk. Stanna hemma så länge du har symptom. Om symtomen fortsätter mer än ett dygn är det inte troligt att det är biverkningar och du ska testa dig för covid-19.

Så länge bör förskolebarn stanna hemma

Vid symtom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn som ska vara helt utan symtom.

Efter sju dygn kan barnet gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet även om det har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. De två sista dygnen ska barnet varit utan feber och i övrigt varit friskt. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Ovanstående upprepas varje gång symtom uppstår på nytt.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att barn i förskoleålder testas vid symtom på covid-19.

För barn i grundskolan rekommenderar vi testning vid symtom på covid-19. Om barnet inte testas, till exempel för att regionen där man bor har valt en annan ålder för testning, gäller samma rekommendationer som för förskolebarn.

Så länge ska du stanna hemma - sammanfattat

Testning och testsvarGäller:Gör så här:
Om test har tagits och det visar att du har covid-19. (Positivt testsvar)
Alla

Stanna hemma minst 7 dygn efter att du fått symtom. De två sista dygnen ska du inte ha feber och ditt allmäntillstånd ska var gott.

Detta gäller om du har tagit ett PCR-test eller ett antigentest (snabbtest).

Om test har tagits och det visar att du inte har covid-19. (Negativt testsvar)
Alla

Om du har tagit ett PCR-test stanna hemma tills du är pigg och frisk. Följ rutinerna för sjukfrånvaro på din arbetsplats.

Om du har tagit ett antigentest (snabbtest) kan du behöva ta ett till test innan du kan gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet. Du får information om hur du ska göra när du fått ditt testresultat.

Om inget test har tagits.

Barn i förskola och grundskola.

Observera att för barn i förskoleklass och grundskola rekommenderas i första hand testning.

Stanna hemma tills barnet är helt symtomfritt plus 2 extra dygn.

Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan skolverksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).

Om inget test har tagits.
(På webbplatsen 1177.se kan du se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där du bor.)
Alla från och med gymnasieålder

Stanna hemma minst 7 dygn.

Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan du återgå till arbete eller annan verksamhet även om du har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).

Den aktuella kunskapen visar att vuxna och barn drabbas olika av covid-19. Barn får generellt mildare symtom än vuxna och en större andel visar inga symtom alls. Barn smittar i lägre utsträckning än vuxna och sannolikheten att smitta vidare ökar med ålder. Vuxna spelar en större roll i smittspridning inom hushåll och smitta från barn till vuxen är ovanligt. Skolpersonal har generellt inte någon högre risk för att diagnostiseras med covid än personer inom övriga yrkesgrupper som har kontakt med många människor, exempelvis serviceyrken.

Detta innebär att barn inte är drivande i covid-19-pandemin. Då pandemin inte är över måste lösningar som är hållbara över tid hittas för när barn kan vara i förskolan och när de ska stanna hemma.

Mer information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19.