Råden gäller alla, från förskoleklass och uppåt, och bygger på att Folkhälsomyndigheten rekommenderar testning för dessa personer vid symtom.

Längst ned på sidan finns informationen sammanfattad i en tabell.

Om du testats positiv för covid-19

Om testet visar att du har covid-19 kan du gå tillbaka till arbetet, skolan och annan verksamhet om du blivit frisk och minst sju dygn har gått sedan du blev sjuk. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och att du i övrigt känner dig frisk. Du kan betrakta dig som frisk även om du har kvar enstaka, lätta symtom som till exempel lätt hosta, snuva eller lukt- och smakbortfall. Det baseras på bedömningen att personer med ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn. Om du har blivit provtagen och inte har symtom räknas sju dygn från den dag testet togs.

Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på sjukhus.

Vid behov av sjukvårdsrådgivning ring 1177.

Det är viktigt att känna till att covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och att du därför är skyldig att följa de förhållningsregler du fått från sjukvården för att förhindra smittspridning.

Om du testats negativ för covid-19

Vid ett negativt testresultat kan betydelsen av resultatet bero på vilket test du tagit.

Om du tagit ett PCR-test som visar att du inte har covid-19 kan du gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet när du är frisk. Följ de ordinarie rutiner för sjukfrånvaro som finns på din arbetsplats, i skolan eller för annan verksamhet.

Om du tagit ett antigentest (snabbtest) som visar att du inte har covid-19 kan du behöva ta ett till test innan du kan gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet. Du får information om hur du ska göra när du fått ditt testresultat.

Om du haft covid-19 det senaste halvåret

Du ska inte testa dig igen om du vet att du har varit sjuk i covid-19 under det senaste halvåret. Däremot ska du stanna hemma så länge du är sjuk. Du kan ha fått veta att du redan haft covid-19 genom ett positivt PCR-test, antigentest eller antikroppstest. I vissa fall kan en läkare ändå be att du testar dig.

Om du har symtom men inte testats för covid-19

Vid tillfälliga, lätta symtom som går över inom ett dygn behöver du oftast inte testa dig för covid-19. Men du behöver stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn för att vara säker på att symtomen verkligen var tillfälliga och inte orsakade av en infektion. Detta gäller även om du är vaccinerad mot covid-19. Därefter kan du gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan aktivitet. Du behöver inte heller testa dig om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen, till exempel migrän eller allergi.

Om du haft symtom i mer än ett dygn och inte testas behöver du stanna hemma i minst sju dygn (för barn i grundskolan inklusive förskoleklass, se även texten nedan). Du kan gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet när du blivit frisk och om minst sju dygn har gått sedan du blev sjuk. De två sista dygnen ska ha varit utan feber och att du i övrigt känner dig frisk. Du kan betrakta dig som frisk även om du har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta, snuva eller lukt- och smakbortfall. Det baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Om du arbetar inom vård eller omsorg (ej barnomsorg) gäller andra rutiner, se Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19.

Om du har biverkningar efter vaccinering mot covid-19

Du som de senaste dagarna vaccinerats mot covid-19 och upplever symptom som är typiska biverkningar efter vaccination behöver inte testa dig om symtomen försvinner inom ett dygn. Stanna hemma så länge du har symptom. Exempel på biverkningar är trötthet, feber, frossa, muskel- och ledvärk samt huvudvärk.

Så länge bör förskolebarn stanna hemma

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte att barn i förskoleålder testas vid symtom på covid-19.

Vid symtom behöver barnet stanna hemma så länge det har symtom samt ytterligare två dygn som ska vara helt utan symtom.

Om sju dygn har gått sedan barnet blev sjuk och de två sista dygnen varit utan feber och att barnet i övrigt varit friskt, kan barnet ändå gå tillbaka till förskolan och annan verksamhet även om det har kvar lätta symtom som till exempel lätt hosta eller lätt snuva. Detta baseras på bedömningen att man vid ett normalt tillfrisknande inte smittar andra med covid-19 efter sju dygn.

Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle.

För barn i grundskolan rekommenderar vi i första hand testning vid symtom på covid-19. Om barnet inte testas, till exempel för att regionen där man bor har valt en annan ålder för testning, gäller samma rekommendationer som för förskolebarn.

Så länge ska du stanna hemma - sammanfattat

Testning och testsvarGäller:Gör så här:
Om test har tagits och det visar att du har covid-19. (Positivt testsvar)
Alla

Stanna hemma minst 7 dygn efter att du fått symtom, varav minst de 2 sista dygnen utan feber och med gott allmäntillstånd.

Detta gäller både om du har tagit ett PCR-test eller antigentest (snabbtest).

Om test har tagits och det visar att du inte har covid-19. (Negativt testsvar)
Alla

Om du tagit ett PCR-test stanna hemma tills du är pigg och frisk. Följ verksamhetens rutiner för sjukfrånvaro.

Om du tagit ett antigentest (snabbtest) kan du behöva ta ett till test innan du kan gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet. Du får information om hur du ska göra när du fått ditt testresultat.

Om inget test har tagits.

Barn i förskola och grundskola.

Observera att för barn i förskoleklass och grundskola rekommenderas i första hand testning.

Stanna hemma tills barnet är helt symtomfritt plus 2 extra dygn.

Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan skolverksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).

Om inget test har tagits.
(På webbplatsen 1177.se kan du se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där du bor om symtomen inte går över på ett dygn.)
Alla från och med gymnasieålder

Vid kortvariga symtom som går över inom ett dygn: stanna hemma så länge du har symtom plus 2 extra dygn.

Om du har symtom mer än ett dygn ska du stanna hemma minst 7 dygn.

Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan du återgå till arbete eller annan verksamhet även om du har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).

Ovanstående riktlinjer för hur länge man stannar hemma bygger på kunskap om att man efter 7 dagar inte längre smittar andra med covid- 19.

Den aktuella kunskapen visar att vuxna och barn drabbas olika av covid-19. Barn får generellt mildare symtom än vuxna och en stor andel visar inga symtom alls. Smittsamheten mellan barn är betydligt lägre än mellan vuxna och barn smittar sällan vuxna. Yrkesgrupper som träffar större grupper av barn inom skolan, såsom förskollärare, barnskötare och grundskollärare, har hittills inte haft en högre risk att diagnostiseras av covid-19, i jämförelse med andra yrkesgrupper.

Detta innebär att barn inte är drivande i covid-19-pandemin. Då pandemin inte är över måste lösningar som är hållbara över tid hittas för när barn kan vara i förskolan och när de ska stanna hemma.

Läs mer information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19