Gravid

Studier visar att gravida har en något högre risk för att bli allvarligt sjuka i covid-19, vilket kan innebära en förhöjd risk för att barnet föds för tidigt.

Det är dessutom viktigt att undvika att bli smittad inför förlossningen eftersom en luftvägsinfektion i slutet av graviditeten kan vara besvärlig och kan innebära risker för den gravida kvinnan. Vi rekommenderar därför att gravida kvinnor är extra försiktiga och noggrant följer våra allmänna råd, under hela graviditeten och särskilt inför förlossningen.

Föräldrapenning kan tas ut från graviditetsvecka 32 och uttag rekommenderas starkt från graviditetsvecka 36.

Information finns också på Kunskapscentrum för infektioner under graviditet och på SFOG, Svensk förening för obstetrik & gynekologi.

Gravid med riskfaktor

Risken för allvarlig sjukdom kan öka i kombination med andra riskfaktorer som t ex fetma, högt blodtryck eller diabetes. Därför bör gravida som har någon av dessa riskfaktorer vara försiktiga och rådgöra med sin barnmorska eller läkare och begränsa sina nära kontakter med människor utanför hushållet så mycket som möjligt.

Läs mer

Riskgrupper

Gravida uppmanas till extra försiktighet för att inte bli sjuka i covid-19 (nyhet 17 december 2020)

Gravida med riskfaktorer rekommenderas att vara extra försiktiga (nyhet 29 april 2020)

Läs mer här om Arbetsmiljöverkets beslut angående smittorisk på arbetsplats

Coronaviruset – det här gäller. Information från Försäkringskassan

Nyfödda

Barn kan smittas med covid-19 men det verkar vara väldigt sällsynt med allvarliga symtom hos nyfödda och barn. Därför behöver inte fullgångna friska barn separeras från mamman efter förlossningen på grund av smittrisk. Enligt tillgängliga studier är inte bröstmjölk en smittkälla, så det finns inget hinder för amning.