Om texten inte visas korrekt kan du prova att välja en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox.

ถ้าข้อความแสดงออกมาไม่ถูกต้อง ก็ลองเลือกเว็บเบราว์เซอร์ตัวอื่น เช่น โครม หรือ ไฟร์ฟ็อกซ์

ปกป้องตัวเองและผู้อื่นจากการแพร่กระจายของก ารติดเช้ือ

ให้รักษาระยะห่างและรับผิดชอบตนเอง

เป็นความรับผิดชอบของทุกคนที่จะป้องกันการแพร่เชื้อของโรคโควิด-19 ให้รักษาระยะห่างจากผู้อื่นทั้งในบ้านและนอกบ้าน

ให้อยู่บ้านเมื่อคุณป่วย

ให้หยุดงานหรือหยุดไปโรงเรียนอยู่กับบ้านถ้าท่านรู้สึกไม่สบายและมีน้ำมูก
ไอ หรือมีไข้ ท่านก็จะได้ไม่เสี่ยงในการแพร่เชื้อไปติดผู้อื่น ถึงแม้ว่าคุณจะ
รู้สึกไม่สบายเพียงเล็กน้อย

ให้พักอยู่กับบ้าน ตราบใดที่ท่านยังรู้สึกว่าไม่สบาย ถ้าอาการแย่ลงและไม่สามารถ
ทำการดูแลตนเองได้ที่บ้าน ให้โทร 1177 เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล (เป็นภาษาสวีเดน และภาษาอังกฤษ)

ให้รออย่างน้อยสองวัน หลังจากที่ท่านได้หายดีแล้วก่อนที่จะ
กลับไปทำงานหรือกลับไปเรียน ท่านสามารถกลับไปทำงานหรือกลับไปเรียนได้แม้ว่าท่านจะยังคงมีอาการไอแห้ง ๆ อยู่หากว่าผ่านไป 7 วันแล้วนับตั้งแต่วันที่ท่านป่วยและไม่มีอาการใด ๆ เป็นเวลาอย่างน้อยสองวัน

ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงมากกว่า ในการที่จะมีอาการป่วยรุนแรง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ที่จะไม่ไปเยี่ยมผู้ป่วยตามโรงพยาบาลหรือไปเยี่ยมตามบ้านพักคนชราโดยไม่จำเป็น ท่านที่ทำงานดูแลผู้สูงอายุ ต้องไม่ไปทำงานถ้าท่านมีอาการไอหรือเป็นหวัดหากท่านมีอาการบางอย่างของโรค

ให้สังเกตอาการของโควิด-19

อาการของโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่มีไข้และไอ แม้แต่ปัญหาการหายใจ น้ำมูกไหล คัดจมูก เจ็บคอ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดกล้ามเนื้อ และอาการปวดตามข้อ ก็เป็นอาการที่พบบ่อย ผู้ที่มีอาการเล็กน้อยส่วนใหญ่ จะหายเอง ด้วยการดูแลตัวเองที่บ้าน บางรายมีอาการหนัก ตัวอย่างเช่น หายใจลำบาก และมีการอักเสบของปอด ถ้าท่านรู้สึกว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของอาการทั้งหลายนี้ ให้ท่านละเว้นการไปพบปะคนอื่น ๆ

ให้ล้างมือบ่อย ๆ

สารต่าง ๆ ที่แพร่กระจายไวรัส จะแพร่ติดต่อง่ายและติดไปกับมือง่ายมาก มันจะแพร่ต่อไปเมื่อท่านจับมือกับคนอื่น ดังนั้นจึงควรล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำอุ่นอย่างน้อย 20 วินาที

ให้ล้างมือเสมอเมื่อท่านกลับมาถึงบ้าน หรือเมื่อท่านกลับมาเข้าทำงานหลังจากที่ได้ไปข้างนอกมา ก่อนอาหารแต่ละมื้อ ก่อนจับต้องจัดเตรียมอาหาร และหลังจากการใช้ห้องน้ำทุกครั้ง แอลกอฮอล์ล้างมือ อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่ง เมื่อโอกาสในการล้างมือไม่อำนวย

แอลกอฮอล์ล้างมือ

ถ้าหาสบู่และน้ำไม่ได้ ท่านสามารถใช้แอลกอฮอล์ล้างมือที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60 เปอร์เซ็นต์แทนได้

การไอและจามในข้อพับแขน

เวลาท่านไอ และจาม จะมีการแพร่กระจายของละอองเส��หะที่มีเชื้อติดไปด้วย ซึ่งทำให้มีการแพร่เชื้อไวรัสได้ วิธีการไอและจามในข้อพับแขนหรือในกระดาษ
เช็ดหน้าจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายไวรัสไปยังสิ่งแวดล้อมหรือสู่มือของท่าน ทิ้งกระดาษเช็ดหน้าในตะกร้าทิ้งขยะ แล้วล้างมือเสมอ

หลีกเลี่ยงการแตะต้องตา จมูก และปาก

การติดเชื้อสามารถแพร่กระจายผ่านทางเยื่อเมือกของตา จมูก และปาก ดังนั้น
จึงต้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูก และปาก