Om texten inte visas korrekt kan du prova att välja en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox.

ถ้าข้อความแสดงออกมาไม่ถูกต้อง ก็ลองเลือกเว็บเบราว์เซอร์ตัวอื่น เช่น โครม หรือ ไฟร์ฟ็อกซ์

รักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงความแออัด

รักษาระยะห่างจากผู้อื่นทั้งในบ้านและนอกบ้าน และหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่แออัด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณพบปะกับผู้อื่นเป็นเวลานานและเมื่อคุณอยู่สถานที่ในร่ม

คุณควรหลีกเลี่ยงสถานที่ต่าง ๆ เช่น ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า และระบบขนส่งสาธารณะ เมื่อมีความแออัด

อยู่บ้านและตรวจเชื้อ ถึงแม้จะมีอาการเพียงเล็กน้อยก็ตาม

เด็กและผู้ใหญ่ที่รู้สึกป่วย จะต้องอยู่บ้าน ไม่ไปทำงาน ไปโรงเรียน ไปโรงเรียนอนุบาลและกิจกรรมอื่น ๆ นี่รวมถึงว่า แม้คุณจะมีอาการเพียงเล็กน้อยก็ตาม คุณต้องตรวจเชื้อและหลีกเลี่ยงการสัมผัสคนอื่น คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 1177.se เกี่ยวกับมาตรการในเขตพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ 1177.se เกี่ยวกับมาตรการในเขตพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่

ทำงานจากบ้านหากคุณทำได้

สาธารณสุขสวีเดน (Folkhälsomyndigheten) เสนอแนะให้ทำงานจากบ้านสำหรับทุกคนที่ทำได้ พูดกับนายจ้างของคุณเรื่องความเป็นไปได้ที่จะทำงานจากบ้าน เป็นสิ่งสำคัญที่นายจ้างต้องรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมการทำงาน แม้แต่การทำงานที่บ้าน

สังสรรค์โดยไม่ติดเชื้อหรือแพร่เชื้อให้ผู้อื่น

เมื่อพบปะสังสรรค์กับบุคคลนอกครัวเรือนหรือแวดวงใกล้ตัวของคุณ คุณควรตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ

หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้��ันโดยเฉพาะสถานที่ในร่ม พบปะสังสรรค์ข้างนอกและเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ได้ อย่าพบปะกับผู้อื่นหากคุณมีอาการ

เข้ารับการฉีดวัคซีนเมื่อให้คุณมารับบริการฉีดวัคซีน

การฉีดวัคซีนช่วยลดความเสี่ยงจากการป่วยหนักหรือเสียชีวิตเพราะโควิด-19 ทุกคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไปจะได้รับการเชิญให้ฉีดวัคซีน นอกจากนี้กำลังอยู่ระหว่างการวางแผนเพื่อให้บริการวัคซีนแก่เยาวชนอายุ 16-17 ปีด้วยเช่นกัน ในเว็บไซต์ของสาธารณสุข สวีเดนมีข้อมูลข่าวสารเรื่องการฉีดวัคซีน การฉีดวัคซีนเป็นความสมัครใจ แต่สาธารณสุขสวีเดนเสนอแนะให้ผู้ที่ฉีดได้ให้ตอบรับการฉีดวัคซีน ที่เว็บไซต์ 1177.se คุณสามารถหาอ่านได้ว่า ในแหล่งที่คุณอยู่มีการจัดการเรื่องการฉีดวัคซีนอย่างไร

เดินทางโดยไม่ติดเชื้อและแพร่เชื้อให้ผู้อื่น

คุณควรเดินทางในรูปแบบที่ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้เลือกเดินเท้า ปั่นจักรยาน หรือขับรถยนต์แทนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะซึ่งไม่สามารถจองที่นั่งได้

หากคุณเดินทางไกลและพบปะผู้คนใหม่ ๆ ที่จุดหมายปลายทาง อย่าลืมรักษาระยะห่างและควรพบปะกลางแจ้ง

นอกจากนี้คุณควรวางแผนกักตัวเองที่จุดหมายปลายทางหรืออาจพาตัวเองกลับบ้านด้วยวิธีที่ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหากคุณมีอาการของโรคโควิด -19

หากคุณเดินทางไปต่างประเทศ คุณควรรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในประเทศที่คุณไป และกฎระเบียบและข้อจำกัดที่ใช้บังคับเมื่อคุณกลับมา

ล้างมือบ่อย ๆ

ตัวแพร่เชื้อต่าง ๆ มักติดมือได้ง่ายมาก มันแพร่ต่อไปได้ เช่นเมื่อคุณจับมือคนอื่น ดังนั้นจึงควรล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำอุ่น อย่างน้อย 20 วินาที

ล้างมือทุกครั้ง เมื่อคุณ

  • กลับบ้านหรือเมื่อคุณไปถึงที่ทำงาน
  • ออกไปข้างนอกมา
  • ก่อนทานอาหาร
  • จัดเตรียมอาหาร
  • หลังเข้าห้องน้ำ

น้ำยาล้างมือ (หรือน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับล้างมือชนิดใดก็ได้) เป็นอีกทางเลือก เวลาที่คุณไม่มีโอกาสล้างมือได้

คุณต้องหลีกเลี่ยงการแตะต้องตา จมูก และปาก เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวแพร่เชื้อเข้าถึงเยื่อเมือก แล้วก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องไอหรือจามในข้อพับแขนหรือกระดาษเช็ดหน้า

ทำตัวให้ปลอดเชื้อตลอดเวลา

คุณมีหน้าที่ต้องทำสิ่งที่ทำได้เพื่อปกป้องตนเองและผู้อื่นจากการแพร่เชื้อโควิด-19 คุณต้องคิดอย่างรอบคอบเองว่า จะหลีกเลี่ยงการติดเชื้อได้อย่างไร คุณจะรักษาระยะห่างอย่างไร และคุณจะหลีกเลี่ยงไม่แพร่เชื้อให้คนอื่นได้อย่างไร คุณต้องคิดคำนึงถึงเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยเฉพาะที่สำคัญก็คือ เมื่อคำนึงถึงผู้คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

อ่านเพิ่มเติม

Om covid-19, vaccination och testning på olika språk

(เกี่ยวกับโควิด-19 การฉีดวัคซีนและการตรวจเชื้อ เป็นภาษาต่าง ๆ)