Suojaa ittestiä ja muita tauinlevittämisestä

Piä distansia ja ota henkilökohtaista vastuuta

Se on kaikitten vastuu ette estää covid-19 leviäämistä. Piä matkaa muihin sekä sisälä ette ulkona.

Jää kotia ko sie olet sairas

Jää kotia töistä elikkä koulusta jos sie tunnet ette sie olet sairas ja sulla oon nuha, yskä elikkä kuume. Silloin sie et riskeeraa ette tartuttaa muita ihmisiä. Tämä jällaa vaikka sie et ole ko vähän sairas.

Jää kotia niin kauon ko sie tunnet ittesti saihraaksi. Jos sie tulet huonomaksi etkä pärjää omahoijon kansa koissa sie saatat soittaa 1177 ette saaja saihraanhoitoneuvoa. (ruottiks ja engelskaks).

Oota vähhiinthääns kaks vuorokautta jälkhiin ko sie olet tullu terhveeksi ennen ko sie menet takashiin töihiin elikkä kouhluun. . Sie saatat mennä takashiin töihin eli koulhuun vaikka sulla on jäljelä oleva kuiva yskä jos se on menny 7 päivää siittä kun tulit sairhaaks ja sie olet ollu ilman symtoomia eli oihreita vähhiinthään kaks vuorokautta.

Vanheemilla ihmisillä oon suurempi riski tulla vakavasti saihraaksi. Sen takia se oon tärkeätä ettei vieraile sairalassa ja vanheempainkoissa. Sie joka olet töissä vanhoittenhoijossa et piä mennä töihin jos sulla on minkhäänlaisia sairhauven symtoomia eli oihreita.

Kiinitä huomiota covid-19 oihreista

Oihreet Covid-19 saihrauessa oon olletikki kuume ja rykiminen. Hengitysvaivat, nuha, nokka tukossa, kurkkukipu, päänsärky, huonovointi, lihas- ja nivelsärky oon kansa tavaliset oihreet. Usseimat saavat lievät vaivat jokka menevät yli ittesthääns omahoijola koissa. Jokku tulevat vakavasti saihraaksi ja niilä tullee hankaluuksia hengittää ja keukkokuume. Jos sie tunnet joitaki näistä oihreista sie piät yrittää ettei kohata muita ihmisiä.

Pese käet useasti

Net aihneet jokka levittävät viiryksen oon kauhean tarttuvia ja tarttuvat helposti käshiin. Net leviävät lissää ko sie otat jotaki käestä. Pese sen takia käet useasti saipualla ja lämpimällä veelä, vähhiinthääns 20 sekuntia.

Pese aina käet ko sie tulet kotia elikkä ko sie tulet sinun töihiin jälkhiin ko sie olet ollu ulkona, ennen joka ruokailua, ruokahantteerauksessa ja jälkhiin tualetinkäyntiä. Käsiprii saattaa olla vaihtoehto ko sulla ei ole maholisuutta pestä käsiä.

Käsiprii

Jos saipuata ja vettä ei ole saatavissa, sie saatat käyttää käsipriitä jossako oon vähhiinthääns 60 prosenttia alkohoolia.

Ryi ja aivasta kainalhoon

Sinun rykiminen ja aivastaminen levittää pieniä tippoja joissako oon tarttuvia aihneita jokka saattavat levittää viirystä. Rykimällä ja aivastamalla kainalhoon elikkä paperinästyykhiin sie estät tautia leviämästä sinun ympäristhöön elikkä sinun käshiin. Viskaa aina paperinästyyki paperikorhiin ja pese käet.

Vältä ette koskea silhmiin, nokhaan ja suuhuun

Tauti leviä limakalvoitten kautta silmissä, nokassa ja suussa. Vältä sen takia ette koskea silhmiin, nokhaan ja suuhuun.