ርቀትዎ ይጠብቁ፡ ሰዎች ጋር ከመጠጋጋትም ይቆጠቡ።

በቤት ውስጥ ሆነ ከቤት ውጭ ከሌላ ስው ጋር የሚኖርዎትን ርቀት ይጠብቁ፥ በተጨናነቀ አካባቢ ውስጥ ከመገኘት ይቆጠቡ።

ይህን ማሳሰቢያ፣ በተለይ ከሌሎች ሰዎች ጋር ረዘም ላሌ ግዜ የሚገናኙ ከሆነ እንዲሁም በቤት ውስጥ በሚቆዩበት ግዜ ሊተገብሩት ይገባል።

ኣካላዊ ርቀት መጠበቅ ከማይቻልባቸው ቦታዎች፥ ለምሳሌ ሱቆች፡ የገበያ-ማእከላትና የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ከመጠቀም ይቆጠቡ።

ህመምዎ አነስተኛ ቢሆንም፥ የህመም ምልክት ከተሰማዎት ከቤት አይውጡ፥ ምርመራም ያድርጉ።

ልጆችም ሆኑ አዋቂዎች ሲታመሙ ከቤት መውጣት የለባቸውም፥ ከሥራ፥ ከትምህርት ቤት፥ ከመውዓለ ሕፃናትና ከሌሎችም የእንቅስቃሴ ቦታዎች መቅረት ይኖርባቸዋል። የህመሙ ምልክቶች አነስኛ ሆነው ቢታዩም ይህ መተግበር አለበት። ህመም ሲሰማዎት ምርመራ ማድረግና ከሌሎች ጋር ከመገኛኘት መቆጠብ አለብዎት። በሚኖሩበት አካባቢን ያለውን ምርመራን በተመለከተ መረጃ ለማግኘት ከፈለጉ ይህን ድረገጽ ያንብቡ።በሚኖሩበት ሰፈር ምን ህግ እንደሚያገልግል በ 1177.se የበለጠ ያንብቡ።

የሚችሉ ከሆነ ሥራዎን በቤትዎ ውስጥ ያከናውኑ

የሕዝብ ጤና ጠበቃ ባለሥልጣን (Folkhälsomyndigheten) ከቤታቸው ሆነው ሥራ መስራት የሚችሉትን ሁሉ፥ ሥራቸውን እቤታቸው ሆነው እንዲያከናውኑ ያሳስባል። ሥራዎን እቤትዎ ውስጥ ሆነው ማከናወን ይችሉ እንደሆን አሰሪዎን ይጥይቁ። እቤት ውስጥ ቢሆንም አሰሪዎ የሥራ ቦታው አመቺ እንዲሆን የበኩሉን ሃላፊነት መወጣት ይጠበቅበታል።

ውሎዎ በሽታው እንዳይተላለፍብዎት ወይም ወደ ሌላ ሰው እንዳስተላልፉ ይሁን

አብርዎት ከሚኖሩ ቤተሰብዎችዎ ወይም በቅርብ ከሚያውቋቸው ውጭ ያሉ ሰዎችን በሚገናኙበት ወቅት በሽታው የሚተላለፍበትን መንገድ እንዲቀንስ ለማድረግ ያስቡበት።

የአካል ቅርበት እንዳይኖር ያድርጉ፥ በተለይ ቤት ውስጥ። ከሰዎች ጋር የአብረው ሲውሉ በተቻለ ከቤት ውጭ ይሁን፥ የሰው ብዛትም አነስተኛ ይሁን። የበሽታው ምልክት ከታየብዎት ሌሎች ሰዎችን አይገናኙ።

የመከተብ ዕድል ሲሰጥዎ፡ ክታበቱን ይወሰዱ።

ክትባት መውሰድ በኮቪድ-19 በፅኑ ከመታመም እንዲሁም በበሽታው ታምመው የመሞት መዘዝን ይቀንሳል። እሱም የወረርሺኝ ስርጭት ያግታልና። ከ16 እስከ 17 ዓመት እድሜ ውስጥ ላሉ ወጣቶ ክትባት ለመስጠት እቅድ እየወጣ ነው። በሕዝብ ጤና ጥበቃ ባለሥልጣን (Folkhälsomyndighetens) ድረገጽ ላይ ስለ ክትባቱ አሰጣጥ መረጃ ያገኛሉ። ክትባቱንየመውሰድ ወይም አለመውሰድ ውሳኔ የግልዎ ፈቃደኝነት የሚመለከት ጉዳይ ነው፥ የሕዝብ ጤና ጥበቃ ባለሥልጣን ክትባት መውሰድ የሚችሉ ሁሉ የክትባት ግብዣውን በአዎንታ እንዲቀበሉ ይመክራል።በሚኖሩበት አካባቢ የክትባት አስጣጡ ሂደት እንዴት እንደተዘጋጀ ለማውቅ በ1177.se ድረገጽላይ ማንበብ ይችላሉ

ሲጓዙ በሽታው ወደ እርስዎም ሆነ ወደ ሌላ ሰውም እንዳይተላለፍ ያድርጉ

በሚጓዙበት ግዜ የበሽታውን መሰራጨት በሚቀንስ መንገድ መሆን አለበት። እንዲ���ውም ቦታ አስመዝግቦ መያዘ በማይቻልባቸው የህዝብ ማመላለሻ ከመጓዝ ይልቅ በተቻለ መጠን በእግር መሄድን፥ ቢስክሌት ወይም በግል መኪና መጓዝን ይምረጡ።

ረጅም መንገድ የሚጓዙ ከሆነና በሚሄዱበት መዳረሻ ቦታ አዲስ ሰዎች የሚያገኙ ከሆነ ርቀትዎን ለመጠበቅ ማሰብ ይኖርብዎታል፥ እንዲሁም ሰዎችን በተቻለ ከቤት ውጭ ያግኙ።

የኮቪድ-19 በሽታ ምልክቶች ከታየብዎት በሚሄዱበት መዳረሻ ሲደርሱ፥ እንዲሁም ወደ መኖርያ ሰፈርዎ ሲመለሱ ራስዎን አግልለው ሰለሚቀመጡበት ሁኔታ ወይም በሽታው የመሰራጨት እድሉን የሚቀንስበትን መንገድ በደንብ ሊያስቡበት ያስፈልጋል።

ወደ ሌሎች አገሮች የሚጓዙ ከሆነ በዚያ በሚሄዱበት አገር ያለውን የበሽታ ስርጭት መረጃ ሊያገኙ ይገባል፣ እንዲሁም በዚያ በሚሄዱበት አገር እና ወደ መኖርያ ሰፈርዎ ሲመለሱ በሽታውን በተመለከተ የወጡ ደንቦችና እቀባዎች ማወቀ ያስፈልጋል።

እጆችዎን አዘውትረው ይታጠቡ

የበሽታው ህዋሳት እጅ ላይ በቀላሉ ልክክ የማለት ባህሪ አላቸው። ይህም ማለት ለምሳሌ፥ እጅዎ በበሽታው ህዋሳት የተበከለ ከሆነና በዚህ እጅዎ ሌላ ሰው ቢነኩ ህዋሳቱ ወደ ሌላው ይተላለፋል። ስለዚህ እጆችዎን በሙቅ ውሃና በሳሙና ቢያንስ ለ20 ደቂቃ በደንብ ይታጠቡ።

እጆችዎን ሁሌ መታጠብ ያለብዎት ግዜ፣

  • እቤትዎ ሲገቡ ወይም የስራ ቦታዎ ውስጥ ሲገቡ
  • ደጅ ቆይተው ከሆነ
  • ለመመገብ ወደ ማእድ ሲቀርቡ
  • ምግብ ሲያዘጋጁ
  • ከመፀዳጃ ቤት ሲወጡ

እጆችዎን የመታጠብ እድል በማይኖርበት ወቅት የእጅ አልኮል (ወይም ተማሳሳይ ጎጂ ህዋሳት ማምከኛ ፈሳሽ) እንደ አንድ አማራጭ መጠቀም ይቻላል።

በተጨማሪም የበሽታው ህዋስ ወደ ውስጥ አካላት እንዳይገባ በእጅዎ ዓይኖችዎን፥ አፍንጫዎንና አፍዎን አይንኩ። እንዲሁም በሚያነጥሱበት ወይም በሚስሉበት ግዜ የክንድዎ መታጠፊያ ላይ ወይም የወረቀት መሃረብ እንዲከናወን ያድርጉ

እንቅስቃሴዎ በሽታውን ከማስተላለፍ የፀዳ ይሁን

ራስዎንና ሌላውን ከኮቪድ-19 ለመከላከል፥የተቻልዎትን ሁሉ በማድረግ ስርጭቱን የመግታት ግዴታ አለብዎት። ራስዎን ከቫይረሱ መከላከል፥ ርቀትዎን መጠበቅ፥ ወረርሽኙ ወደ ሌላ ሰው እንዳይተላለፍ ማሰብ ያለብዎት እርሶ ራስዎ ነዎት። ለሌላው ሰው ደህንነት ማሰብ ይኖርብዎታል። ይህ ነጥብ በተለይ በወረርሽኙ ክፉኛ ሊጠቁ የሚችሉ ሰዎች ላይ በእጅጉ ሊታሰብበት ይገባል.

ለበለጠ መረጃ እዚህ ያንብቡ

ስለ ኮቪድ-19፡ ክትባትና ምርመራ ጉዳይበተለያዩ ቋንቋዎች እዚህ ያንብቡ