Att bli sjuk i covid-19 är en större risk
än att få vaccin mot covid-19

Du har kanske hört eller läst att det skulle vara bättre
att bli sjuk i covid-19 än att få vaccin mot covid-19.
Det stämmer inte.

Det är en mycket större risk att få en allvarlig sjukdom
som kan smitta andra personer än att få vaccin mot sjukdomen.
Många allvarliga sjukdomar som kan smitta andra personer
kan göra att man får stora problem med hälsan som finns kvar
långt efter att man blivit frisk från själva sjukdomen.

Covid-19 är en allvarlig och svår sjukdom
som hittills har gjort att cirka 4,5 miljoner personer har dött i världen,
och cirka 14 600 personer har dött i Sverige.
Därför är det mycket viktigt att vaccinera sig
och risken att få allvarliga biverkningar av vaccinet är mycket små.

Det är bättre att vaccinera sig mot covid-19
än att bara lita på sin kropps immun-försvar

Du kanske har hört eller läst att det skulle vara bättre
att lita på sin kropps immunförsvar än att få vaccin mot covid-19.
Det stämmer inte.

Din kropps immunförsvar hjälper dig mot olika sjukdomar.
Men det är omöjligt att veta om din kropp har ett starkt immunförsvar
mot just covid-19, och det är dumt att chansa.

Covid-19 är en ny sjukdom och covid-19-viruset
upptäcktes i december 2019.
Det finns inga undersökningar som visar att någon grupp av människor
har ett bra skydd mot sjukdomen sedan tidigare.
Vaccination är det bästa och säkraste sättet att skydda sig
mot allvarliga sjukdomar som kan smitta andra personer.

De vacciner som är godkända i Europa
ger ett bra skydd mot covid-19

Du kanske har hört eller läst att vaccinerna
inte skulle ge ett tillräckligt bra skydd mot covid-19.
Det stämmer inte.

Det finns mycket kunskap från forskning om hur viktigt det är
med vaccinering mot allvarliga sjukdomar.
När du har fått vaccin har du normalt 60–90 procents mindre risk
att få sjukdomen jämfört med om du inte får vaccin,
och vaccinet skyddar både dig själv från att bli sjuk
och mot att du sprider sjukdomen vidare.

Men det går inte att säga vilket skydd som en viss person får
av att vaccinera sig eftersom man mäter hur bra vaccinet skyddar
på grupper av tusentals personer.

De vacciner mot covid-19 som är godkända i Sverige
är testade på 20 000–40 000 personer
och de skyddar bra mot covid-19.

Covid-19 kan leda till allvarlig sjukdom och död,
särskilt för äldre personer och andra riskgrupper.
Därför är det viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig,
särskilt om man är i en riskgrupp.

D-vitamin, ivermektin och klorokin-fosfat
kan inte förebygga eller behandla covid-19

Du kanske har hört eller läst att D-vitamin, ivermektin
och klorokin-fosfat kan förebygga eller behandla covid-19.
Det stämmer inte.

Det finns bara lite information från
forskning som visar att D-vitamin,
ivermektin eller klorokin-fosfat kan
användas för att förebygga eller behandla covid-19.

Flera undersökningar har gjorts och det görs
flera undersökningar i världen
om flera av dessa produkter,
men ännu har ingen undersökning tydligt kunnat visa
att de har någon effekt.

Klorokin-fosfat är en medicin som används mot malaria
och den kan ge allvarliga biverkningar om man tar för mycket av medicinen.
Ivermektin används mest mot olika parasitinfektioner hos människor och djur.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har kontrollerat forskningen
för båda dessa mediciner och sett att det inte finns något forskningsresultat
om att medicinerna skulle kunna hjälpa mot covid-19.

D-vitamin bildas i kroppen av bland annat ljuset från solen
och av en del mat man äter,
men man kan också ta D-vitamin som tabletter.
Livsmedelsverket säger att man kanske kan få luftvägsinfektioner lättare
om man får för lite D-vitamin.
Men idag vet man inte tillräckligt för att kunna säga
om D-vitamin kan minska risken för att bli smittad
eller bli allvarligt sjuk av covid-19.

Klorokin-fosfat och covid-19 (sidan är inte på lättläst svenska)

Ivermektin och covid-19 (sidan är inte på lättläst svenska)

D-vitamin och covid-19 (sidan är inte på lättläst svenska)

Man kan inte få autism av att vaccinera sig

Du kanske har hört eller läst att vacciner
skulle kunna göra att man får autism.
Det stämmer inte.

Några forskare gjorde en undersökning som de skrev om
i tidningen The Lancet 1998.
Efter det började det pratas om
att MPR-vaccin skulle kunna göra att man fick autism.
MPR-vaccin används mot mässling, påssjuka och röda hund.
Men det som forskarna skrev har senare tagits bort
eftersom man upptäckte fel i deras forskning.

Det har gjorts stora undersökningar i bland annat Danmark, Finland och USA
där man jämfört hur många som har autism
före och efter att de började använda MPR-vaccin i länderna.
Ingen undersökning har visat att man skulle kunna få autism av vaccinet.
Världshälsoorganisationen WHO har också undersökt det här.

Man blir inte steril av vacciner

Du kanske har hört eller läst att man kan bli steril av vacciner.
Det stämmer inte.

Det finns ingenting som tyder på att vaccinerna mot covid-19
skulle göra att kvinnor eller män får svårare att få barn
eller bli sterila.

Alla vacciner som är godkända har kontrollerats
i flera undersökningar för att hitta eller minska olika risker.
Företaget som tillverkade vaccinet ska alltid först göra
flera undersökningar i laboratorium och med djur.
De ska också noga beskriva hur vaccinet fungerar
i kroppen för att få börja undersökningar på människor.

I de första undersökningarna på människor är det speciellt viktigt
att undersöka om vaccinet kan vara giftigt på något sätt
och om det kan göra att kvinnor eller män får svårare att få barn.
De undersökningar som har gjort att vaccinerna mot covid-19 har godkänts
finns beskrivna i undersökningsrapporter för Europa.

Vaccinerna kan inte ändra ditt DNA

Du kanske har hört eller läst att vaccinerna skulle kunna ändra ditt DNA,
alltså den genetiska kod som bestämmer hur vi människor är uppbyggda.
Det stämmer inte.

Ämnet mRNA finns i varje cell i våra kroppar
och har instruktioner till cellerna om hur de ska fungera.
Vissa virus, till exempel covid-19-viruset, kan innehålla RNA
som får cellerna att kopiera viruset så att det kan föröka sig i kroppen.
PfizerBionTechs vaccin Comirnaty och Modernas vaccin Spikevax
innehåller mRNA.

Det får cellerna att producera ett protein som liknar covid-19-viruset,
och det gör att kroppens immunförsvar aktiveras.
Men de här proteinerna kan inte göra nya viruspartiklar eller nytt RNA.
Det innebär att det inte är möjligt att bli smittad av vaccinet.

När sedan ett riktigt covid-19-virus smittar en vaccinerad person
är kroppens immunförsvar redo och kan angripa viruset direkt.
Mänskliga celler kan inte göra RNA till DNA,
så vacciner som är gjorda på mRNA
kan alltså inte ändra människans DNA.

AstraZenecas vaccin Vaxzevria och Janssens covid-19-vaccin
innehåller DNA och är gjorda på ett annat sätt än de andra vaccinerna.
Men det DNA som finns i dessa vaccin kan inte komma in
i kroppens eget DNA eller förändra hur vi är uppbyggda.

Vaccinerna mot covid-19 innehåller inte något mikro-chip

Du kanske har hört eller läst att vaccinerna skulle innehålla
ett mikro-chip för att övervaka personer.
Det stämmer inte.

Inget av vaccinerna mot covid-19 och inget annat vaccin
innehåller något mikro-chip eller någon annan teknik för att övervaka personer.

Det finns inget hemligt innehåll i vaccinerna

Du kanske har hört eller läst att vaccinerna skulle innehålla
farliga ämnen som är hemliga.
Det stämmer inte.

Det finns inget hemligt innehåll som är gömt i vaccinerna.
Du kan läsa vad vaccinerna innehåller på vaccinets bipacksedel
och produktinformation som finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Myndigheterna kontrollerar ofta hur alla vacciner tillverkas
och lokalerna de tillverkas i.
Vacciner kan innehålla olika så kallade hjälpämnen
eller väldigt lite av ämnen som används när vaccinet tillverkas.

I produktinformationen och bipacksedeln för varje godkänt vaccin
finns en innehållsförteckning med alla ämnen i vaccinet.

Man kan inte få covid-19 av vaccinerna

Du kanske har hört eller läst att man skulle kunna få
covid-19 av vaccinet.
Det stämmer inte.

Man kan inte bli sjuk i covid-19 av vaccinerna
eftersom de inte innehåller ett fungerande virus
som kan sprida sig i kroppen.
Men kroppens immunförsvar reagerar på samma sätt
när man vaccinerar sig som om man skulle ha blivit smittad.
Man kan därför få feber, huvudvärk och bli trött
efter man har vaccinerat sig.

Inget vaccin mot covid-19 kan skydda dig helt mot sjukdomen,
så även om du vaccinerar dig finns det en liten risk
att du kan bli smittad och bli sjuk i covid-19.
Men det betyder inte att du har fått covid-19 genom att vaccinera dig.

Det finns inga celler från människor i vaccinerna

Du kanske har hört eller läst att det finns
celler från människor i vaccinerna.
Det stämmer inte.

AstraZenecas vaccin Vaxzevria och Janssens covid-19-vaccin
innehåller ett vanligt förkylningsvirus.
Det används för att vaccinet ska tas upp i kroppen
och gör att man inte blir sjuk i covid-19.
De celler från människor som användes för att tillverka förkylningsviruset
finns inte kvar i vaccinet.

Alla vacciner är godkända

Du kanske har hört eller läst att alla vacciner
i Europa inte är godkända.
Det stämmer inte.

Vaccinerna i Sverige och Europa är godkända med villkoret
att företaget som tillverkade vaccinet ska visa mer information
som inte fanns när vaccinet godkändes.
Myndigheterna har kontrollerat att det finns tillräckligt med information
för att vaccinerna är effektiva och säkra,
och att vaccinet är tillverkat på ett sätt som uppfyller alla krav.

Myndigheterna vill sedan ha mer information om till exempel
hur vaccinet är tillverkat eller hur vaccinet har testats.
Man gör ofta så här när det är bråttom att få fram ett vaccin
för att behandla eller stoppa en allvarlig och svår sjukdom.

De vaccinationer som nu görs i Sverige
är alltså inte någon del av ett test.

Har du fler frågor om vaccinerna mot covid-19?

Läs mer i Läkemedelsverkets frågor och svar om covid-19 (sidan är inte på lättläst svenska).

Du kan också kontakta Läkemedelsupplysningen
på telefonnummer: 0771-46 70 10