Krisinformation.se

Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, men webbplatsen är gemensam för alla myndigheter i Sverige.

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid sjukdom

MSB – Annonsmaterial med nationella budskap

Aktuellt material som du kan ladda ner och använda för att hjälpa till att minska smittspridningen

Myndigheten för stöd till trossamfundet

Myndigheten för stöd till trossamfundets information om COVID-19 som är relevant för trossamfunden och deras församlingar.

Information om COVID-19 som är relevant för trossamfunden

Med anledning av den rådande situationen har Myndigheten för stöd till trossamfund och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bett företrädare för olika trossamfund att informera om Corona/covid-19.

Trossamfundsledare talar om covid-19

Socialstyrelsen

Visita

Informationskampanjen ”Safe to visit”

Svensk handel

Corona – information för handeln

Transportstyrelsen

Svensk sjöfart

Information om sjöfart och Corona

Regionernas och kommunernas kommunikationsstöd

Samlat informationsmaterial på olika språk som regioner och kommuner har delat för att fler ska kunna använda. Informationsmaterialet kan användas på webbplatser eller skrivas ut och sättas upp på mottagningar och liknande eller delas ut till allmänheten.

Regionernas och kommunernas kommunikationsstöd