Regionernas och kommunernas kommunikationsstöd

Samlat informationsmaterial på olika språk som regioner och kommuner har delat för att fler ska kunna använda. Informationsmaterialet kan användas på webbplatser eller skrivas ut och sättas upp på mottagningar och liknande eller delas ut till allmänheten. Webbsidan fylls på allt eftersom material blir tillgängligt.

Region Stockholm

Kommunikationsstöd (Vårdgivarguiden)
Här finns informationsmaterial som du som vårdgivare kan använda på er webbplats eller skriva ut och sätta upp på mottagningen eller dela ut till patienter.

About corona in different languages (1177 Vårdguiden)
"Together, we do everything possible to minimize the spread of the corona virus. Most people who get symptoms do not get so ill, it feels more like a common cold or flu. But for the elderly and already sick people it could be dangerous. Here you´ll find information in other languages about the importance of staying at home when having symtoms of a cold and what to do and where to call if you live in in Stockholm County." /1177 Vårdguiden

Region Västra Götaland

Tillgänglig information om covid-19 (Vårdgivarwebben)

Information på olika språk (Vårdgivarwebben) finns under rubriken "Smittskydd Västra Götaland rekommenderar text på svenska och på olika språk".

På sidan finns text på svenska, enkel (lättläst) svenska och på fem språk. För tillfället är det enbart den lättlästa svenskan som är översatt till de fem språken.

Översättningarna är pdf:er och nås även via egna länkar:
Arabiska
Dari
Persiska
Somaliska
Tigrinja

Region Skåne

Patientinformation på flera språk (Vårdgivare Skåne):

  • Besöksförbud i hälso- och sjukvården på grund av covid-19 (4 språk)
  • Om du har luftvägsinfektion orsakad av covid-19 (4 språk)
  • Så skyddar du dig och andra från spridning av covid-19 (6 språk)
  • Tillsammans minskar vi smittspridningen - covid-19 (5 språk)

Covid-19 för allmänheten (Region Skåne)

Information about covid-19 in English and other language (Region Skåne)

Affischer och korta filmer avsedda för köpcentrum och butiker (Länsstyrelsen i Skåne). Materialet innehåller information på flera språk om att hålla avstånd, och är anpassat till info- och reklamtavlor.

Region Jönköping

COVID-19 other languages (1177 Vårdguiden/Jönköping)

Videos with information about COVID-19 in multiple language (Youtube)

Region Sörmland

Informationsmaterial om coronaviruset (covid-19)
Här hittar du informationsmaterial om coronaviruset (covid-19) med bilder och på andra språk. Materialet fylls på löpande.

Övriga länkar

Samlade länkar till myndigheternas information om covid-19 och hur du skyddar dig och andra från smitta. Informationen finns på olika språk.

English: Links to information from authorities about the coronavirus/covid-19 in other languages.

Informationsverige.se
Så skyddar du dig och andra från spridning av coronaviruset och covid-19, filmer på flera språk.

Om covid-19 på andra språk/other languages (Krisinformation)

Lättläst: Information om coronaviruset just nu (www.krisinformation.se)
Det smittsamma coronaviruset sprids just nu i Sverige.
Coronaviruset orsakar sjukdomen covid-19.
Folkhälsomyndigheten ger dessa råd om smittan:
Du som har symtom på sjukdomen covid-19
och du som är över 70 år bör inte träffa andra människor.
Utrikesdepartementet säger att du inte ska resa utomlands
om det inte är nödvändigt.

Med anledning av det nya Coronaviruset (Myndigheten för stöd till trossamfundet)
Myndigheten för stöd till trossamfundets information om COVID-19 som är relevant för trossamfunden och deras församlingar.

Trossamfundsledare talar om covid-19 (Myndigheten för stöd till trossamfundet)
Med anledning av den rådande situationen har Myndigheten för stöd till trossamfund och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bett företrädare för olika trossamfund att informera om Corona/covid-19.

Skydda dig och andra från smittspridning på olika språk (Folkhälsomyndigheten)

Gå till toppen av sidan