Vaccination är den viktigaste åtgärden för att skydda individer med störst risk för allvarliga konsekvenser. Inom vård och omsorg är det fortsatt viktigt att förebygga smittspridning. Här nedan finns material och information om åtgärder till dig som arbetar inom vård och omsorg.

Anpassa åtgärder efter smittläget

Inom vård och omsorg finns de mest sårbara grupperna där risken för allvarliga konsekvenser vid covid-19 är som störst. Att förebygga risken för smittspridning inom dessa verksamheter är viktigt utifrån ett patientsäkerhets- och kvalitetsperspektiv och en viktig del i att minska belastningen på vården.

Vaccination

Vaccinationen mot covid-19 ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och bidrar till att smittspridningen i samhället minskar. Även andra smittförebyggande åtgärder kan behövas.

För personal inom vård och omsorg

Testning och smittspårning

Testning rekommenderas vid symtom för patienter och vissa omsorgstagare.

Mer om testning och smittspårning för covid-19

Barn och unga

Här har vi samlat information om covid-19 och vaccinationer till barn och unga: Information till BHV och elevhälsan om vaccinationer