Coronavirus (Wuhan, Kina, januari 2020)

Nytt utbrott av coronavirus i Wuhan, Kina.

Frågor och svar om det nya coronaviruset.

Antal fall (20 februari kl. 12.55)

Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s sammanställning den 20 februari har mer än 75 700 fall av covid-19 rapporterats och 2 128 personer avlidit med infektionen (2 121 av dessa har avlidit i Kina).

Läs mer på ECDC:s webbplats.

Enligt WHO:s senaste rapport (den 19 februari) har mer än 75 200 fall av covid-19 rapporterats och 2 009 personer avlidit med infektionen (2 006 av dessa har avlidit i Kina).

WHO:s senaste situation report finns på WHO:s webbplats.

De allra flesta fall har konstaterats i Hubei-provinsen i Kina. Fall har även bekräftats i andra delar av Kina samt i ett tjugotal andra länder hos resenärer från Hubei-provinsen. I Tyskland, Japan, Vietnam, USA, Sydkorea, Frankrike, Thailand, Singapore, Malaysia, Egypten och Storbritannien har även inhemska fall konstaterats.

Det första fallet från Afrika (Egypten) rapporterades den 14 februari.

Antal bekräftade och misstänkta fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset. De fall som har upptäckts i städer och länder utanför Hubei-provinsen är en god indikation på en hög uppmärksamhet.

Riskbedömning

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer fortfarande risken som mycket låg för att smittan ska spridas i Sverige i samband med enstaka importfall (annat än till enstaka nära kontakter).

Reserekommendation från UD (17 februari)

Utrikesdepartementet (UD) har den 17 februari 2020 beslutat om att ändra avrådan för Kina. Följande avrådan gäller: UD avråder från alla resor till Hubei-provinsen. Vidare avråder UD från icke nödvändiga resor till övriga delar av Kina, med undantag för Hongkong och Macao. Avrådan gäller tills vidare.

Folkhälsomyndigheten och WHO gör bedömningen att utbrottet av 2019-nCoV inte behöver leda till restriktioner vad gäller resor, men detta baserar sig alltså enbart på risken för smitta. I dagsläget talar det mesta för att nära kontakt mellan personer krävs för att viruset ska kunna smitta. UD:s bedömning baserar sig på en bredare bedömning av situationen. UD avråder från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig.

Kina - avrådan
Reseinformation från svenska ambassaden i Kina
Lista över länder som UD avråder från resor till
Läs mer på UDs webbplats om vad en avrådan innebär

Sjukdomen får namnet covid-19 (11 februari)

WHO har beslutat att det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset ska vara covid-19. Covid-19 står för coronavirus disease 2019. Folkhälsomyndigheten kommer kontinuerligt att uppdatera hemsidan och relevanta publikationer med det nya namnet för sjukdomen.

Hemställan om samhällsfarlig sjukdom (1 februari)

Folkhälsomyndighetens hemställan om infektion med coronavirus (2019-nCoV) behandlades idag vid ett extrainsatt regeringssammanträde. Regeringen har, i enlighet med myndighetens hemställan, beslutat om en förordning som innebär att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med coronavirus (2019-nCoV). Förordningen gäller från den 2 februari 2020.

Svenskt fall (31 januari kl. 16:43)

En patient på Länssjukhuset Ryhov i Region Jönköpings län har påvisats vara smittad av det nya coronaviruset. Läs mer om det nya fallet.

WHO klassar utbrottet av coronaviruset som ett internationellt hot mot människors hälsa (30 januari)

Utbrottet av det nya coronaviruset 2019-nCoV kräver samordnade åtgärder internationellt. Det bedömer WHO, som har beslutat att klassa utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC). Läs mer om vad detta innebär.

Diagnostik

Vid frågor från hälso- och sjukvården avseende diagnostik av patienter med misstänkt coronavirussjukdom (covid-19) se provtagningsindikation 2019-nCoV.

Läs mer

Gå till toppen av sidan