11 augusti 2022

Fram till och med den 11 augusti har 126 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen har rapporterats från flera regioner med flest fall från Region Stockholm. Fallen är huvudsakligen män i åldersgruppen 20–65 år. Cirka hälften av fallen har rapporterats blivit smittade i Sverige.

Fall av apkoppor har rapporterats från många delar av världen där apkoppor normalt inte förekommer. Majoriteten av fallen har rapporterats i Europa, och antalet fall fortsätter att öka. Fram till och med den 9 augusti har 17 897 fall rapporterats i Europa. Över hälften av de europeiska fallen har rapporterats från Spanien, Tyskland och Storbritannien. De allra flesta blir inte allvarligt sjuka i apkoppor men den senaste tiden har det kommit rapporter om ett fåtal dödsfall från olika delar av världen.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen noggrant och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och WHO.

Figur 2022-08-11. Antal rapporterade fall av apkoppor i Sverige per vecka för insjuknande (n=126).

 Antal rapporterade fall av apkoppor i Sverige per vecka för insjuknande

Eftersom analys och inrapportering pågår för föregående och innevarande vecka, kan antalet fall öka i kommande uppdateringar.

Läs mer

Joint ECDC-WHO Monkeypox Surveillance Bulletin

4 augusti 2022

Fram till och med den 4 augusti har 111 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen har rapporterats från flera regioner med flest fall från region Stockholm. Fallen är huvudsakligen män i åldersgruppen 20–65 år. Drygt 40 procent av fallen har rapporterats blivit smittade i Sverige.

Fall av apkoppor har rapporterats från många delar av världen där apkoppor normalt inte förekommer. Majoriteten av fallen har rapporterats i Europa, och antalet fall fortsätter att öka. Fram till och med den 2 augusti har 15926 fall rapporterats i Europa. Över hälften av de europeiska fallen har rapporterats från Spanien, Tyskland och Storbritannien. De allra flesta blir inte allvarligt sjuka i apkoppor men den senaste tiden har det kommit rapporter om ett fåtal dödsfall från olika delar av världen.

Tillgången till vaccin är mycket begränsad både globalt och i Sverige. Sverige har tilldelats en begränsad mängd doser vaccin som kan användas mot apkoppor. Dessa distribueras för att ges till personer som har exponerats för viruset.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen noggrant och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och WHO.

Figur 2022-08-04. Antal rapporterade fall av apkoppor i Sverige per vecka för insjuknande (n=111).

Antal rapporterade fall per vecka

Eftersom analys och inrapportering pågår för föregående och innevarande vecka, kan antalet fall öka i kommande uppdateringar.

Läs mer

28 juli 2022

WHO beslutade den 23 juli att utbrottet av apkoppor ska klassificeras som ett internationellt hot mot människors hälsa, på engelska kallat Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). Det innebär att WHO ser ett behov av samordnade insatser internationellt och att WHO ger rekommendationer till länderna. Det är sedan upp till varje land att vidta de åtgärder som är lämpliga utifrån respektive lands epidemiologiska situation.

Folkhälsomyndigheten följer och bevakar kontinuerligt det epidemiologiska läget, både i Sverige och internationellt och tar del av de riskbedömningar som görs av ECDC och WHO.

Fram till och med den 28 juli har 85 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen har rapporterats från flera regioner där merparten rapporterats från region Stockholm. Fallen är huvudsakligen män i åldersgruppen 20–65 år. Drygt 40 procent av fallen har rapporterats blivit smittade i Sverige.

Fall av apkoppor har rapporterats från stora delar av världen där apkoppor normalt inte förekommer. Majoriteten av fallen har rapporterats i Europa och antalet fall fortsätter att öka. Fram till och med den 27 juli har 13043 fall rapporterats i Europa. Över hälften av de europeiska fallen har rapporterats från Storbritannien, Tyskland och Spanien. Få personer har blivit allvarligt sjuka i apkoppor.

Figur 2022-07-28. Antal rapporterade fall av apkoppor i Sverige per vecka för insjuknande (n=85).

Stapeldiagram som visar Antal rapporterade fall av apkoppor i Sverige per vecka för insjuknande

Eftersom analys och inrapportering pågår för föregående och innevarande vecka, kan antalet fall öka i kommande uppdateringar.

Läs mer

21 juli 2022

Fram till och med den 21 juli har 77 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen har rapporterats från flera regioner med flest från region Stockholm. Samtliga fallen är män i åldersgruppen 20–65 år där medelåldern är 38 år. Drygt 40 procent av fallen har rapporterats blivit smittade i Sverige.

Fall av apkoppor har rapporterats från stora delar av världen där apkoppor normalt inte förekommer. Majoriteten av fallen har rapporterats i Europa, och antalet fall fortsätter att öka. Fram till och med den 20 juli har drygt 10 600 fall rapporterats i Europa. Över hälften av de europeiska fallen har rapporterats från Storbritannien, Tyskland och Spanien. Hittills har få personer blivit allvarligt sjuka i apkoppor.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen noggrant och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och WHO.

Figur 2022-07-21. Antal rapporterade fall av apkoppor i Sverige per vecka för insjuknande (n=77).Fram till och med den 21 juli har 77 fall av apkoppor bekräftats i Sverige.

Eftersom analys och inrapportering pågår för föregående och innevarande vecka, kan antalet fall öka i kommande uppdateringar.

Läs mer

14 juli 2022

Fram till och med den 13 juli har 58 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen har rapporterats från flera regioner med flest från region Stockholm. Samtliga fallen är män i åldersgruppen 20–65 år där medelåldern är 39 år. Närmare 40 procent av fallen har rapporterats blivit smittade i Sverige.

Fall av apkoppor har rapporterats från stora delar av världen där apkoppor normalt inte förekommer. Majoriteten av fallen har rapporterats i Europa, och antalet fall fortsätter att öka. Fram till och med den 12 juli har över 8 000 fall rapporterats i Europa. Över hälften av de europeiska fallen har rapporterats från Storbritannien, Tyskland och Spanien. Hittills har få personer blivit allvarligt sjuka i apkoppor.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen noggrant och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och WHO.

Figur 2022-07-14. Antal rapporterade fall av apkoppor i Sverige per vecka för insjuknande (n=58).

Totalt har 58 fall rapporterats i Sverige.  I vecka 26 insjuknade över 15 personer. Eftersom analys och inrapportering pågår för föregående och innevarande vecka, kan antalet fall öka i kommande uppdateringar.

Eftersom analys och inrapportering pågår för föregående och innevarande vecka, kan antalet fall öka i kommande uppdateringar.

Läs mer

7 juli 2022

Fram till och med den 6 juli har 43 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen har rapporterats från flera regioner med flest från Region Stockholm. Samtliga fallen är män i åldersgruppen 20-60 år där medelåldern är 37 år. En tredjedel av fallen har rapporterats smittade i Sverige.

Fall av apkoppor har rapporterats från stora delar av världen där apkoppor normalt inte förekommer. Majoriteten av fallen har rapporterats i Europa och antalet fall fortsätter att öka. Fram till och med den 5 juli har nästan 6000 fall rapporterats i Europa. Över hälften av de Europeiska fallen har rapporterats från Storbritannien, Tyskland och Spanien. Hittills har få personer blivit allvarligt sjuka i apkoppor.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen noggrant och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av den Europeiska Smittskyddsmyndigheten (ECDC) och WHO.

Läs mer

30 juni 2022

Totalt har 28 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen har rapporterats från flera regioner och är alla män i åldersgruppen 20-60 år. Flest fall har rapporterats från Region Stockholm.

Bekräftade utbrottsfall har rapporterats från flera olika länder i världen. Majoriteten av fallen har rapporterats i Europa och antalet fall har fortsatt att öka. Fram till den 28 juni i år har drygt 4000 fall bekräftats i Europa och länderna Storbritannien, Tyskland, Spanien, Portugal och Frankrike har rapporterat flest fall.

Hittills har få personer blivit allvarligt sjuka eller avlidit i det pågående utbrottet av apkoppor i icke-endemiska länder. Den 23 juni beslutade Världshälsoorganisationen (WHO) att utbrottet för närvarande inte utgör ett internationellt hot mot människors hälsa.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av den Europeiska Smittskyddsmyndigheten (ECDC) och WHO.

Läs mer

23 juni 2022

Totalt har 13 fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen hör hemma i flera regioner.

Under våren 2022 har apkoppor upptäckts i länder där sjukdomen normalt inte förekommer. Antal fall i utbrottet har fortsatt att öka och fram till 21 juni i år hade drygt 2 700 fall rapporterats i Europa. I Europa har Storbritannien, Spanien, Tyskland, Portugal och Frankrike rapporterat flest fall. De flesta som insjuknat är män. I det aktuella utbrottet av apkoppor har få personer blivit allvarligt sjuka och hittills har ingen avlidit i detta utbrott.

I det aktuella utbrottet har fall rapporterats i andra icke-endemiska länder utanför Europa som till exempel USA, Kanada och Australien.

Genetisk analys av virus i det aktuella utbrottet har hittills visat den västafrikanska stammen av apkoppor som anses ge lindrigare symptom än den centralafrikanska stammen.

Folkhälsomyndigheten följer utvecklingen och tar kontinuerligt del av de riskbedömningar som görs av den Europeiska Smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

L��s mer

ECDC & WHO Joint Surveillance Bulletin (monkeypoxreport.ecdc.europa.eu)

15 juni 2022

Totalt har tio fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen hör hemma i flera regioner.

Antalet rapporterade fall i länder där utbrott av apkoppor inte förekommit tidigare har fortsatt att öka. Sedan den 14 maj i år har över 1100 fall rapporterats runt om i världen enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. De flesta fallen hör hemma i Europa och Nordamerika.

Där det finns uppgift om virusstam har alla visat sig vara den västafrikanska stammen.

10 juni 2022

Totalt har sex fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Fallen hör hemma i flera regioner.

Antalet rapporterade fall i världen har fortsatt att öka. Sedan den 14 maj i år har över 1100 fall rapporterats runt om i världen enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC. De flesta fallen hör hemma i Europa och Nordamerika.

Där det finns uppgift om virusstam har alla visat sig vara den västafrikanska stammen.

2 juni 2022

Totalt har fem fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Tre av de svenska fallen hör hemma i region Stockholm, ett i västra Götalandsregionen och ett i Region Skåne. Fallet i Region Skåne har diagnosticerats i Danmark.

31 maj 2022

Totalt har fyra fall av apkoppor bekräftats i Sverige. Två av de svenska fallen hör hemma i region Stockholm, ett i västra Götalandsregionen och ett i Region Skåne. Fallet i Region Skåne har diagnosticerats i Danmark.

30 maj 2022

Totalt har tre fall av apkoppor nu bekräftats i Sverige. Två av de svenska fallen hör hemma i region Stockholm och ett i västra Götalandsregionen.

25 maj 2022

Totalt två fall av apkoppor har hittills bekräftats i Sverige. De svenska fallen hör hemma i region Stockholm och västra Götalandsregionen.

20 maj 2022

Ett av fallen har konstaterats i Sverige. De flesta av fallen i utbrottet har inte någon resekoppling till områden i Afrika där apkoppor har förekommit tidigare. Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC, har fallen i Storbritannien drabbat män som har sex med män.

Där det finns uppgift om virusstam har alla visat sig vara den västafrikanska stammen.

Läs mer