Anmälningspliktiga sjukdomar

Nedanstående smittsamma sjukdomar är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen (2004:168) och smittskyddsförordningen (2004:255). Anmälningspliktiga sjukdomar delas in i allmänfarliga, samhällsfarliga och anmälningspliktiga utöver allmänfarliga. Vissa är också smittspårningspliktiga.

Anmälan sker från laboratorier och behandlande eller obducerande läkare till landstingets smittskyddsläkare och till Folkhälsomyndigheten. För Enterobacteriaceae som producerar ESBL och influensa är anmälningsplikten begränsad enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7).

Falldefinitioner vid anmälan enligt smittskyddslagen

Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad (innehåller bland annat läkar- och patientinformation samt förhållningsregler)

SjukdomAnmälnings- pliktigSmitt-spårnings-pliktigAllmän-farligSamhälls-farlig
Atypiska mykobakterier
information
/ statistik
X
Beta-hemolyserande grupp A streptokocker (GAS)
information
/ statistik
X
Botulism
information
/ statistik
X X
Brucellos
information
/ statistik
X X
Campylobacterinfektion
information
/ statistik
X X X
Covid-19 
information / statistik
X X X X
Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (variant)
information
X
Cryptosporidiuminfektion
information
/ statistik
X X
Denguefeber
information
/ statistik
X
Difteri
information / statistik
X X X
Ebolavirusinfektion
information
/ statistik
X X X X
Echinokockinfektion
information
/ statistik
X X
Entamoeba histolytica
information
/ statistik
X X
Enterobacteriaceae som producerar ESBL
information
/ statistik
X
Enterobacteriaceae som producerar ESBL av karbapenemastyp (ESBLcarba)
information
/ statistik
X X
Enterohemorragisk E.coli (EHEC)
information
/ statistik
X X X
Fågelinfluensa (H5N1)
information
/ statistik
X X X
Giardiainfektion
information
/ statistik
X X X
Gonorré
information
/ statistik
X X X
Gula febern
information
/ statistik
X
Haemophilus influenzae (invasiv infektion)
information
/ statistik
X
Harpest (tularemi)
information
/ statistik
X
Hepatit A
information
/ Hepatit A – statistik
X X X
Hepatit B
information
/ statistik
X X X
Hepatit C
information
/ statistik
X X X
Hepatit D
information
/ statistik
X X X
Hepatit E
information
/ statistik
X X X
Hivinfektion
information
/ statistik
X X X
HTLV I eller II
information
/ statistik
X X X
Influensa
information
/ statistik
X
Kikhosta
information
/ statistik
X X
Klamydiainfektion
information
/ statistik
X X X
Kolera
information
/ statistik
X X X
Legionellainfektion
information
/ statistik
X X
Leptospirainfektion
information
/ statistik
X
Listeriainfektion
information
/ statistik
X X
Malaria
information
/ statistik
X
Meningokockinfektion (invasiv)
information
/ statistik
X
Mers-virusinfektion
information
/
X X
Meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)
information
/ statistik
X X X
Mjältbrand
information
/ statistik
X X X
Mässling
information
/ statistik
X X
Papegojsjuka
information
/ statistik
X X
Paratyfoidfeber
information
/ statistik
X X X
Pest
information
/ statistik
X X X
Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G
information
/ statistik
X X X
Pneumokockinfektion (invasiv)
information
/ statistik
X
Polio
information
/ statistik
X X X
Påssjuka
information
/ statistik
X X
Q-feber
information
/ statistik
X
Rabies
information
/ statistik
X X X
Röda hund
information
/ statistik
X X
Salmonellainfektion
information
/ statistik
X X X
Shigellainfektion
information
/ statistik
X X X
Smittkoppor
information
X X X X
Sorkfeber (nephropathia epidemica)
information
/ statistik
X
Stelkramp
information
/ statistik
X
Svår akut respiratorisk sjukdom (sars)
information
/ statistik
X X X X
Syfilis
information
/ statistik
X X X
Trikinos
information
/ statistik
X X
Tuberkulos
information
/ statistik
X X X
Tyfoidfeber
information
/ statistik
X X X
Vancomycinresistenta enterokocker (VRE)
information
/ statistik
X X
Vibrioinfektion (exklusive kolera)
information
/ statistik
X X
Viral meningoencefalit
information
/ statistik
X
Virala hemorragiska febrar (exklusive denguefeber och sorkfeber)
information
/ statistik
X X X
Yersiniainfektion
information
/ statistik
X X
Gå till toppen av sidan