Preparaten redovisas i tre kategorier: A – viktigt preparat/förpackning att ha tillgång till, men svår att ersätta, B – viktigt, men kan ersättas av annat om nödvändigt, och C – kan normalt ersättas. Något som framkom var att antibiotika anpassade till barn har och riskerar stora tillgänglighetsproblem.

Referensgruppen bestod av specialister inom infektion, allmän medicin, barnmedicin, öron-näsa-halsmedicin och tandläkare. Det särskilda medicinska värdet för samtliga antibiotikaprodukter med risk för otillräcklig tillgänglighet (substans/ formulering/ styrka/ förpackningsstorlek) prioriterats på grundval av aktivitet, plats i terapin, ekologisk profil (smalt eller brett spektrum) och om andra behandlingsalternativ finns tillgängliga. Därtill tar listan hänsyn till faktorer som hur viktig vården anser att den specifika beredningsformen, styrkan på produkten samt förpackningsstorleken är. Även upplevda bristsituationer, enskilda kommentarer och önskemål från referensgruppen har vägts in i bedömningen. Den slutliga bedömningen har fastställts av Folkhälsomyndigheten. Metoden som används i arbetet baseras på resultat från det tidigare regeringsuppdraget om tillgänglighet till antibiotika.

Mer i publikationen Tillgänglighet till antibiotika.

Tabell 1. Antibiotikaprodukter med tillgänglighetsrisk som enligt Folkhälsomyndigheten är medicinsk mycket viktiga att ha tillgång till, svåra att ersätta. Kategori A
Antibiotika/substansBeredningStyrkaFörpackning
Amikacin iv 250 mg/ml 5 x 2 ml
Amoxicillin flytande, oral susp 100 mg/ml 60, 100, 125 ml
Amoxicillin flytande, oral susp 50 mg/ml 60, 125, 200 ml
Amoxicillin tablett 375 mg 20 st
Amoxicillin tablett 750 mg 20 st
Amoxicillin/ Klavulansyra flytande, oral susp 50 mg/ml + 13 mg/ml 100 ml
Amoxicillin/ Klavulansyra flytande, oral susp 80 mg/ml + 12 mg/ml 70 ml
Avibaktam/ Ceftazidim iv lösning 2 g/0,5 g 10 st
Bensylpenicillin iv 0,6 g 10 st
Bensylpenicillin iv 1 g 10 st
Bensylpenicillin iv 3 g 10 st
Cefadroxil flytande, oral susp 100 mg/ml 60, 100 ml
Cefadroxil kapsel 500 mg 20 st
Cefiderokol iv 1 g 10 st
Ceftolozan/ Tazobaktam iv lösning 1 g/0,5 g 10 st
Ceftriaxon iv lösning 1 g 10 x 1 g
Ciprofloxacin flytande, oral susp 100 mg/ml 100 ml
Ertapenem iv 1 g 1 st, 10 st
Erytromycin flytande, oral susp 100 mg/ml 50 ml, 100 ml
Etambutol/Isoniazid/ Pyrazinamid/Rifampicin tablett 150 mg/75 mg / 400 mg/275 mg 60 st
Fenoximetylpenicillin flytande, oral susp 100 mg/ml 60, 200 ml
Fenoximetylpenicillin flytande, oral susp 50 mg/ml 125, 200 ml
Fenoximetylpenicillin flytande, orala droppar 250 mg/ml 20 ml
Fenoximetylpenicillin tablett 250 mg 20, 40 st
Fenoximetylpenicillin tablett 500 mg 20 st
Flukloxacillin tablett 125 mg 30 st
Gentamicin iv 40 mg/ml 5 x 2 ml
Imipenem/relebactam iv 500 mg/500 mg/ 250 mg 25 st
Isoniazid tablett 300 mg 100 st
Isoniazid/Rifampicin tablett 150 mg/75 mg 60 st
Klindamycin flytande, granulat till oral lösning 15 mg/ml 80 ml
Kloxacillin iv 1 g 10 st
Kolistimetatnatrium iv 1 miljon IE 10 st
Linezolid flytande, oral susp 20 mg/ml 150 ml
Linezolid iv 2 mg/ml 10 x 300 ml
Meropenem/Vaborbactam iv 1 g/1 g 6 st
Metronidazol flytande, oral susp 40 mg/ml 100 ml
Metronidazol iv 5 mg/ml 10x200 ml, 10x300 ml, 20x100 ml
Metronidazol tablett 200 mg 21 st
Metronidazol tablett 400 mg 14 st
Metronidazol tablett 500 mg 14 st
Moxifloxacin iv lösning 400 mg/250 ml 10 x 250 ml
Nitrofurantoin tablett 5 mg 50 st
Nitrofurantoin tablett 50 mg 15 st, 100 st
Pivmecillinam tablett 200 mg 20, 30 st
Pivmecillinam tablett 400 mg 10, 15 st
Rifampicin flytande, oral susp 20 mg/ml 60 ml
Rifampicin kapsel 150 mg, 300 mg 100 st
Sulfametoxazol/ Trimetoprim flytande, oral susp 40 mg/ml + 8 mg/ml 100 ml
Sulfametoxazol/ Trimetoprim tablett 160 mg/800 mg 20 st
Tobramycin iv 40 mg/ml 10 x 2 ml
Trimetoprim flytande, oral susp 10 mg/ml 100 ml
Vankomycin iv 1000 mg 5 st
Vankomycin iv 500 mg 5 st
Ceftibuten (generell licens) flytande, oral susp 36 mg/ml -
Ceftibuten (generell licens) kapsel 400 mg -
Tabell 2. Antibiotikaprodukter med tillgänglighetsrisk som enligt Folkhälsomyndigheten är medicinskt viktiga men kan ersättas av annat om nödvändigt. Kategori B.
Antibiotika/substansBeredningStyrkaFörpackning
Amoxicillin tablett 1 g 14 st
Azitromycin flytande, oral susp 40 mg/ml 22,5 ml
Bensylpenicillin iv 1,2 g 10 st
Cefadroxil flytande, löslig tablett 1 g 10 st
Cefadroxil kapsel 500 mg 14, 30, 100 st
Ceftazidim iv lösning 1 g 5 st
Ceftriaxon/Lidokain iv 1 g 1 st
Cefuroxim iv lösning 750 mg 5 x 750 mg
Ciprofloxacin flytande, oral susp 50 mg/ml 100 ml
Ciprofloxacin iv 2 mg/ml 10x1x100 ml, 10x1x200 ml
Doxycyklin flytande, oral susp 10 mg/ml 60 ml
Doxycyklin tablett 100 mg 20 st
Erytromycin flytande, oral susp 200 mg 20 st
Etambutol tablett 400 mg 100 st
Fenoximetylpenicillin tablett 500 mg 30 st, 40 st
Fidaxomicin tablett 200 mg 20 st
Fosfomycin iv 40 mg/ml 10x2 g, 10x4 g
Fusidinsyra tablett 250 mg 20 st
Kolistimetatnatrium nebulisator 1 miljon IE 28 st
Kolistimetatnatrium nebulisator 2 miljoner IE 56 st
Kolistimetatnatrium nebulisator/inhalationspulver 1 662 500 IE 56 st
Levofloxacin iv 5 mg/ml 100 ml
Metronidazol tablett 400 mg 30, 100, 105 st
Metronidazol tablett 500 mg 30, 100 st
Moxifloxacin iv lösning 400 mg/250 ml 250 ml
Pivmecillinam tablett 200 mg 40, 100 st
Pivmecillinam tablett 400 mg 20 st
Rifabutin kapsel 150 mg 30 st
Rifampicin iv 600 mg 1 st
Rifampicin kapsel 150 mg 100 st
Sulfametoxazol/ Trimetoprim iv 16 mg/ml+80 mg/ml 10 x 5 ml
Sulfametoxazol/ Trimetoprim tablett 160 mg/800 mg 50 st
Sulfametoxazol/ Trimetoprim tablett 800 mg/160 mg 50 st
Sulfametoxazol/ Trimetoprim tablett 400 mg/80 mg 20 st
Teikoplanin iv 400 mg 400 mg
Tigecyklin iv 50 mg 10 st
Tobramycin nebulisator 300 mg/5 ml 56 st
Trimetoprim tablett 100 mg 100 st
Trimetoprim tablett 160 mg 14, 20, 100 st
Vankomycin iv 1000 mg 1 st
Vankomycin iv 500 mg 1 st
Cefixim (generell licens) flytande, oral susp 100 mg/50 ml -
Cefixim (generell licens) tablett 200, 300, 400 mg -
Tabell 3. Antibiotikaprodukter med tillgänglighetsrisk som enligt Folkhälsomyndigheten normalt kan ersättas. Kategori C.
Antibiotika/substansBeredningStyrkaFörpackning
Aminosalicylsyra enterogranulat 4 g 30 dospåsar
Azitromycin iv 500 mg 1 st
Aztreonam iv 1 g 1 g
Aztreonam iv 2 g 2 g
Aztreonam nebulisator 75 mg 84 st
Ceftarolinfosamil iv lösning 600 mg 10 st
Ceftazidim iv lösning 2 g 5 st
Ceftazidim iv lösning 500 mg 5 st
Ceftobiprol iv lösning 500 mg 10 x 500 mg
Doxycyklin iv lösning 20 mg/ml 5 x 5 ml
Doxycyklin kapsel med modifierad frisättning 40 mg 56 st
Doxycyklin tablett 100 mg 15, 30, 100 st
Erytromycin iv 1 g 1, 10 st
Levofloxacin nebulisator 240 mg 56 st
Levofloxacin tablett 250 mg 5 st
Metenamin flytande, oralt pulver 1 g 100 st
Metenamin tablett 1 g 20, 105 st
Pivmecillinam tablett 200 mg 14 st
Roxitromycin tablett 150 mg 20 st
Tedizolidfosfat iv 200 mg 6 st
Tedizolidfosfat tablett 200 mg 6 st
Teikoplanin iv 200 mg 200 mg
Tetracyklin tablett 250 mg 40, 100 st

Sammanfattning

  • Totalt: 149; 69 A, 52 B, 28 C, plus två antibiotika med generell licens (A respektive B)
  • 32 flytande/oral suspension; varav 25 A, 5 B och 2 C
  • 51 intravenösa (iv), varav 23 A, 16 B, 12 C
  • 60 tablett/kapsel varav 21 A, 27 B, 12 C
  • 6 för inhalation (nebulisator), varav 4 B, 2 C

Läs mer

PLATINEA