Nationella vaccinationsprogram i Sverige delas in i allmänna- och särskilda vaccinationsprogram. Som komplement till de statligt beslutade nationella vaccinationsprogrammen kan Folkhälsomyndigheten ge ut rekommendationer om vaccinationer.

I de här rekommendationerna finns information om vilka som rekommenderas vaccination mot covid-19. Rekommendationerna vänder sig till smittskyddsenheterna, hälso- och sjukvården och dess personal.

Relaterad läsning