Detta planeringsstöd riktar sig framför allt till smittskyddsenheterna samt kommunikationschefer och kommunikatörer vid de nationella, regionala och lokala myndigheter som har ett ansvar för att kommunicera i samband med en pandemi.

Dokumentet kan även vara av intresse för beredskapsplanerare, utredare och experter i samband med beredskapsplaneringen inför en pandemi.

Relaterad läsning

Pandemiberedskap. Hur vi kommunicerar – ett kunskapsunderlag är ett av tre dokument som ligger till grund för beredskapsarbetet inför en pandemisk influensa. Övriga två är: