Folkhälsomyndigheten följer löpande vaccinationstäckningen i olika prioriterade grupper. I takt med att fler personer vaccineras kan statistik över täckningen i olika undergrupper tas fram. Då flera studier har visat att det är vanligare med allvarlig sjukdom och död i covid-19 i socioekonomiskt utsatta grupper, där bland andra utlandsfödda oftare förekommer, har Folkhälsomyndigheten nu sammanställt statistik över vaccinationstäckning utifrån födelseland.

Rapporten är ett underlag för alla som arbetar med vaccination av befolkningen mot covid-19, och som bidrar till att vi får en god hälsa på lika villkor.

Relaterad läsning

Utrikesfödda och covid-19 – Konstaterade fall, IVA-vård och avlidna bland utrikesfödda i Sverige 13 mars 2020–15 februari 2021

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 29 april 2021
  • Uppdaterad: -
  • Artikelnummer: 21102