Materialet har producerats av Folkhälsomyndigheten eller de tidigare myndigheterna Smittskyddsinstitutet eller Statens folkhälsoinstitut. En del publikationer kan vara framtagna av Socialstyrelsen men där ansvaret flyttats till Folkhälsomyndigheten.

Beställ publikationer i alternativa format

Personer med funktionsnedsättning kan beställa vårt material i alternativa format.

I de flesta fall tar vi fram en publikation i alternativa format efter beställning. Kontakta oss via info@folkhalsomyndigheten.se så ser vi vilken lösning som passar dina behov.

När du beställer behöver du ange:

  • vilken publikation det gäller
  • vilket format du vill ha det i och
  • dina kontaktuppgifter.

När du beställer en publikation i ett alternativt format betalar du samma pris som publikationen kostar i tryckt format.