Vägledningen har utarbetats för att underlätta bedömningen av om och när barn och unga kan testas för att påvisa pågående covid-19. Vägledningen vänder sig till smittskyddsenheter, vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier och beslutsfattare på regionnivå.

I version 3 har resonemanget utvecklats och förtydligats i avsnittet Återgång till förskola, skola och andra aktiviteter. En uppdelning har gjorts mellan gymnasieålder och barn i förskola eller grundskola när det gäller återgång i de fall inget prov tagits. Därutöver har även vissa språkliga justeringar gjorts.