Vägledningen har utarbetats för att utgöra ett stöd vid användning av antigentest för att påvisa pågående covid-19 och vänder sig till vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier samt andra regionala aktörer.

Följande väsentliga förändringar och kompletteringar har gjorts i den nya versionen:

  • Avsnittet Screening av personal inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg har lagts till
  • Information om att testets prestanda gäller under de förhållanden och för de provmaterial som tillverkaren specificerat i CE-märkningen har lagts till i avsnittet Prestanda hos antigentester
  • Avsnittet Behov av snabba provsvar i känsliga miljöer har omarbetats
  • Avsnittet Biosäkerhetsaspekter har lagts till
  • Information om användning av positiva och negativa testresultat har förtydligats och lagts i faktarutor
  • Information om att negativa testresultat inte utesluter covid-19 har lagts till under flera avsnitt
  • Information har lagts till om att positiva testresultat behöver bekräftas med PCR i de fall det test som används inte uppfyller rekommenderad specificitet
  • Justering av figur 1 genom att åskådliggöra detektionsgränser i relation till virusmängden och ändring av prevalensnivå från fyra procent till tolv procent i tabell 1

Verson 2, 2020-12-17

Relaterad läsning

Provtagning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre

Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19