Vägledningen som vänder sig till vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier samt andra regionala aktörer vid användning av antigentest för att påvisa pågående covid-19 har uppdaterats på grund av ett tryckfel för angiven rekommenderad känslighet i avsnittet Validering. Observera att vägledningen i avsnittet Rekommenderad prestanda även i tidigare version angivit rätt rekommenderad nivå för känslighet, det vill säga 90 procent.

Version 8, 2022-01-05

Relaterad läsning