Med anledning av att nya bredare konjugatvacciner mot pneumokocksjukdom har blivit tillgängliga har Folkhälsomyndigheten i maj 2022 uppdaterat rekommendationer om pneumokockvaccination till personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokocksjukdom.

För de andra riskgrupperna, med ökad risk för allvarlig pneumokocksjukdom, kvarstår Folkhälsomyndighetens rekommendationer från 2020 tills vidare.

Relaterad läsning