Folkhälsomyndigheten upprättar årligen en tillsyns- och marknadskontrollplan. Planen innehåller uppgifter om den tillsyn och marknadskontroll som myndigheten planerar att genomföra under året i enlighet med alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter och lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

Relaterad läsning

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 23 december 2020
  • Uppdaterad: -
  • Artikelnummer: 20179