Grundförfattning

HSLF-FS 2021:2

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Beslutade: 8 januari 2021

Gäller från och med: 10 januari 2021