HSLF-FS 2015:8

Grundförfattning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om skydd mot internationella hot mot människors hälsa

Beslutade: 1 juli 2015

Gäller från och med: 1 juli 2015

Bilaga 3 - blankett för saneringsintyg (PDF, 280 kB)

Bilaga 4 - blankett för kontaktspårning (PDF, 156 kB)