Hög ålder är en betydande riskfaktor för allvarlig sjukdom i covid-19 och alla har ansvar för att skydda äldre mot smitta. På uppdrag av regeringen har Folkhälsomyndigheten tagit fram information som är ett stöd till boende på särskilda boenden för äldre och för besökare.

Andra språk

OBS! Språkversionerna är under revidering och återpubliceras så snart de är klara.

Faktabladet finns även på följande språk: arabiska, bosniska/kroatiska/serbiska, engelska, finska, persiska/farsi, polska, somaliska.

Läs mer