Hög ålder är en betydande riskfaktor för allvarlig sjukdom i covid-19 och alla har ansvar för att skydda äldre mot smitta. På uppdrag av regeringen har Folkhälsomyndigheten tagit fram information som är ett stöd till boende på särskilda boenden för äldre och för besökare.

Andra språk

Faktabladet finns även på följande språk: Arabiska, Bosniska/kroatiska/serbiska, Engelska, Finska, Persiska/Farsi, Polska, Somaliska.

Läs mer