E-utbildningar med login

När du loggar in första gången måste du skapa ett personligt konto. Ange namn och e-post så får du en egen sida där du kan:

  • genomföra Folkhälsomyndighetens e-utbildningar
  • pausa och återuppta utbildningen när du vill
  • se vilka utbildningar du håller på med
  • se vilka utbildningar du avslutat och skriva ut intyg.

Våra e-utbildningar är kostnadsfria.

Aktuella utbildningar

Smittspårningens grunder

Utbildning om grundprinciperna inom smittspårning och smittspårning av covid-19. Den består av tre delar: 1) introduktion till smittspårning; 2) träffa fem patienter som söker vård för olika symtom och 3) ett kunskapstest. Utbildningen är framtagen av Smittskydd Stockholm i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

Läs mer om Smittspårningens grunder
Till Smittspårningens grunder i Folkhälsomyndighetens e-utbildningsportal

E-utbildning om rökfria utomhusmiljöer

Utbildning om bestämmelserna kring rökfria miljöer utomhus. Kunskapen är till nytta för dig som till exempel arbetar med tillsyn av rökfria utomhusmiljöer, som ansvarar för en eller flera rökfria utomhusmiljöer i din verksamhet eller som på andra sätt kommunicerar om lagen om tobak och liknande produkter. Utbildningen tar cirka 20 minuter att genomföra.

E-utbildning om vaccination mot rotavirusinfektion

Från och med den 1 september 2019 erbjuds vaccination mot rotavirusinfektion inom det allmänna nationella vaccinationsprogrammet för barn. Med den här kursen vill vi öka kunskapen om rotavirusinfektion och om vaccinationen.

E-utbildning om psykisk hälsa bland barn och unga

teckning av ung kvinna som lyssnar på ett barnLedare som lyssnar är en webbaserad utbildning om psykisk hälsa för dig som leder barn och unga på fritiden. I utbildningen får du lära dig mer om psykisk hälsa och hur du kan upptäcka och stötta barn och unga som mår dåligt psykiskt. Du får även tips om hur du kan stärka den psykiska hälsan hos de barn och unga som du leder.