bild som visar Folkhälsomyndighetens organisation. Länk till textversion i nästa styckeBild över Folkhälsomyndighetens organisation

För dig som använder skärmläsare finns på den här sidan Folkhälsomyndighetens organisation som text.

Insynsråd

Till sitt stöd har generaldirektören (gd) ett insynsråd med högst tio ledamöter utsedda av regeringen. Rådet utövar insyn i verksamheten och ger gd råd. Gd är ordförande i insynsrådet. Rådet har inte några beslutsbefogenheter. Regeringen har förordnat ledamöter i Folkhälsomyndighetens insynsråd från och med den 1 juni 2020 till och med den 31 december 2020.

Ledamöter i Folkhälsomyndighetens insynsråd

Förutom gd Johan Carlson, som är ordförande, ingår följande personer i rådet:

  • Mats Wiking, riksdagsledamot (S)
  • Ulrika Jörgensen, riksdagsledamot (M)
  • Agnetha Fredin, verksamhetschef
  • Anders Henriksson, 2:e vice ordförande för SKR
  • Hans Karlsson, kommundirektör
  • Olle Lundberg, professor
  • Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör
  • Johan von Sydow, länsöverdirektör
  • Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör

Organization chart for the Public Health Agency of Sweden (PDF, 153 kB)