Lagar och förordningar efter område

Här hittar du lagar och förordningar som är centrala för Folkhälsomyndighetens arbete. De är ordnade efter ämnesområde.

 • Alkohol

  Här hittar du lagar och förordningar som är centrala för Folkhälsomyndighetens arbete inom alkoholområdet.

 • Biosäkerhet och bioskydd

  Lagar och förordningar inom området biosäkerhet och bioskydd.

 • Dopning

  Lagar och förordningar inom dopningsområdet.

 • Internationella hälsoreglementet (IHR)

  Här hittar du lagar och förordningar som är centrala för Folkhälsomyndighetens arbete inom internationella hälsoreglementet (IHR).

 • Miljöhälsa

  Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd inom miljöhälsaområdet.

 • Narkotika och hälsofarliga varor

  Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd inom narkotikaområdet.

 • Smittskydd

  Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd inom smittskyddsområdet.

 • Spel om pengar

  Här hittar du lagar och förordningar som är centrala för Folkhälsomyndighetens arbete inom området Spel om pengar.

 • Statsbidrag

  Förordningar som rör statsbidrag

 • Tobak

  Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd inom tobaksområdet.

Gå till toppen av sidan