Lagar och förordningar

Kopplat till de områden som vi arbetar med finns ett antal lagar och förordningar.

Vi hänvisar till riksdagens webbplats för gällande lagar och förordningar som rör alkohol, biosäkerhet och bioskydd, dopning, internationella hälsoreglementet, miljöhälsa, narkotika och hälsofarliga varor, smittskydd, spel om pengar, statsbidrag och tobak:

Det finns också förarbeten som rör de olika områdena:

Gå till toppen av sidan