Kontakta oss

Folkhälsomyndigheten är en statlig myndighet. Det innebär att det du skickar till oss via e-post, post eller fax blir en allmän handling och kan begäras ut av vem som helst. I vissa fall kan uppgifter i din skrivelse omfattas av ett visst sekretesskydd och då får inte den begärande parten ta del av dessa. Vi registrerar och sparar allmänna handlingar i vårt diarium.

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp eller närmaste vårdcentral, infektionsklinik eller vaccinationsmottagning när det gäller medicinsk bedömning.

Kontakta oss via e-post

E-post till
Alkohol (ej tillsyn) Om alkoholprevention
Alkoholtillsyn Om tillverkning av alkohol och alkoholdrycker, handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat, serveringsfrågor och kunskapsprovet i alkohollagen.
AMR Sweden WHO Collaborating Centre for Antimicrobial Resistance Containment
ANDT-arbete Projektbidrag för utveckling av ANDT-arbete.
Arbetsmiljö Kontakta Arbetsmiljöverket
Badplatsen Provtagning och förorening i badvatten, algblomning, badklåda, badsårsfeber mm och badvattendirektiv.
Bekämpningsmedel Tillstånd för bekämpningsmedel mot skadedjursproblem
Biorisker Frågor om biosäkerhet, bioskydd och hantering av biorisker
Folkhälsodata Folkhälsodata - databas och faktablad med statistik.
Folkhälsoenkäten Utvecklingen av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer.
FolkhälsoStudio Interaktivt verktyg för visualisering av folkhälsostatistik.
Förstörandelagen Begäran om yttrande samt beslut om förstörande.
Hälsoläge Frågor om tjänsten Hälsoläge.
Indikatorlabbet Om uppföljning av regeringens ANDT-strategi via de indikatorer som är kopplade till strategins mål. Läs mer på andtuppfoljning.se
Influensarapport Epidemiologisk övervakning av influensa och RSV, kommunikation/rapportering från laboratorier, vården med mera, samt frågor om datautlämning.
Kontrollköp Frågor om kontrollköp
Laboratoriesäkerhetskurs Om laboratoriesäkerhetskursen
Läkemedel Kontakta Läkemedelsverket
Mikrobiologens Kundtjänst Frågor om vår laboratorieverksamhet, utlämning av analyssvar, uppföljning av fakturafrågor samt ser till att kund får rådgivning och konsultation med experter inom respektive enhet.
NAC Sweden WHO National Authority for Containment of poliovirus (NAC)
Nordic Biosafety Network Kontakt för Nordic Biosafety Meeting/Forum/Member.
Nya psykoaktiva substanser Klassificering narkotika och hälsofarliga varor samt tillstånd hälsofarliga varor.
Partihandel Inrapportering statistik över alkoholförsäljning/tillverkning. Inrapportering deklaration av vin- och druvmustlager.
Presstjänst Kontakt via mejl eller telefon 010-205 21 00.
Psykisk hälsa Frågor om myndighetens arbete med psykisk hälsa
Publikationstjänst Beställningar, allmänna frågor om material, leveranser och fakturafrågor.
Servering Inrapportering av restaurangrapporter, Alkoholregistret (stadigvarande serveringstillstånd, registerutdrag, support kommunala alkoholhandläggare).
Spelprevention Om spelproblem och förebyggande arbete inom spel om pengar, samt frågor om Swelogs.
Statsbidrag Ansökan, pågående uppdrag, redovisning av medel mm.
Svebar Frågor om Svebar (innehåll och teknik).
Suicidprevention Frågor om suicidpreventivt arbete
Säkra biorisker Webbverktyg för självskattning av bioriskhantering vid laboratorier.
Tobakstillsyn För tillsynsvägledning om lagstiftning kring tobak.
Vaccinationsregistret Vaccinationsregistrering, ansökan om inloggning och konto mm.
Webb Frågor, synpunkter och förslag om webbplatsen
Registrator Övriga frågor som inte passar in under ovanstående e-postadresser

E-post till anställda

Alla anställda vid Folkhälsomyndigheten har e-post. E-postadresserna är utformade så här: fornamn.efternamn@folkhalsomyndigheten.se.

Kontaktuppgifter

Telefon 010-205 20 00
Växeln är öppen vardagar
kl 08.00-16.30

E-post
info@folkhalsomyndigheten.se

Postadresser
Folkhälsomyndigheten
171 82 Solna

Folkhälsomyndigheten
Box 505
831 26 Östersund

Fakturaadress
Läs mer om fakturaadress

Besöksadresser
Nobels väg 18, Solna
Forskarens väg 3, Östersund

Leveransadresser
Tomtebodavägen 12 B, Solna
Forskarens väg 3, Östersund

Organisationsnummer
202100-6545

Fax
08-32 83 30

Gå till toppen av sidan