Personer som har genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation och deras hushållskontakter ska prioriteras för vaccination i fas 2. Tidigare fanns det en skrivning att transplantationen skulle ha genomförts inom 12 månader men efter att ha fått ta del av ny kunskap på området så har myndigheten beslutat att någon tidsgräns inte ska gälla. Alla som har genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation omfattas alltså av prioriteringen.

I den tredje fasen görs förtydliganden i rapporten avseende personer med tillstånd som innebär svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Avsikten med skrivningarna har aldrig varit att hela grupper av människor som anges ska prioriteras, snarare att det i dessa grupper finns individer som såväl löper ökad risk för att smittas såväl som utgör en smittorisk för andra. Och när det uppmärksammas exempelvis i socialtjänsten, bör dessa personer erbjudas vaccination. Folkhälsomyndigheten har dessutom valt att inte längre ge exempel på grupper som kan tänkas leva i socialt utsatta situationer. De exempel som gavs speglade endast en liten del av det spektrum av situationer som kan vara aktuella och kan därför komma att bli alltför styrande för hanteringen. Frågan hanteras bäst på regional nivå utifrån de erfarenheter och kunskaper som finns om personer som kan vara aktuella för vaccination i dessa grupper.

Läs mer

Nationell plan för vaccination mot covid-19 (delrapportering 3)

Kategori: Nyhet