Personer som bor på särskilt boende för äldre tillhör de som är högst prioriterade när det gäller att skyddas mot svår sjukdom med vaccin mot covid-19. Siffrorna visar att de fått vaccin i hög utsträckning men att arbete återstår. Även personer med hemtjänst enligt socialtjänstlagen tillhör den högst prioriterade gruppen, fas ett. Bland dem är det färre som fått sin första dos och än så länge en mindre andel som fått den andra dosen, även om det är fler än i befolkningen som helhet.

– De första doserna som kom till Sverige riktades just mot de äldre i särskilt boende och vi kan tydligt se att det är där regionerna kommit längst. När leveranserna ökar och fler olika sorters vaccin är tillgängliga räknar vi med att takten ska stiga även när det gäller personer med hemtjänst, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten.

Samtliga uppgifter baseras på inrapporteringen till och med den 3 februari, det är troligt att eftersläpningar förekommer.

Båda grupperna omfattar endast personer över 65 år och nyligen kom beskedet att de ska erbjudas vaccin från Pfizer/BioNTech eller Moderna eftersom vaccinet från Astra Zeneca ännu inte har tillräckligt bevisad effekt för personer över 65 år.

Data från 3 februari

  • 75 procent av alla i särskilt boende för äldre hade fått minst dos ett.
  • 29,5 procent av alla i särskilt boende för äldre hade fått både dos ett och dos två.
  • 24,7 procent av de som har hemtjänst hade fått minst dos ett.
  • 1,5 procent av de som har hemtjänst hade fått både dos ett och två.

Om redovisningen av data

Via det nationella vaccinationsregistret kan Folkhälsomyndigheten varje vecka följa hur vaccinationsprogrammet når ut. Idag kan myndigheten redovisa de första resultaten för två av grupperna i fas ett. Siffrorna, som är uttagna den 3 februari, presenteras på nationell nivå. Inom kort kommer en ny uppdatering och även regionala data att publiceras på Folkhälsomyndighetens webbplats. Eftersläpningar kan fortfarande förekomma i inrapporteringen.

Om prioriteringsordningen

Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen ingår i fas ett för att tidigt få ett skydd, eftersom de har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida till följd av covid-19. I fas ett ingår även personal inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård och övrig omsorgspersonal som arbetar nära dessa personer. Även hushållskontakter till personer med hemtjänst (Personer som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen [2001:453]). ingår. Syftet med det är att ge ett indirekt skydd till de som har störst risk att bli allvarligt sjuka.

Läs mer

Kategori: Nyhet